Projekta nedēļas tēma „Transports”

Tēmā „Transports” skolēni pētīja transporta ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un drošību. Skolēni popularizēja videi draudzīga transporta izmantošanu. Paši izstrādāja velo tūrisma maršrutus tuvākajā apkārtnē, piedāvāja apskatāmos objektus. Skolēni guvuši pozitīvas emocijas izbraucot dažādus maršrutus un ieraugot skaisto dabu un objektus.   …turpināt lasīt…

Āra izglītības diena

Āra izglītības dienā Ogresgala pamatskolas 6. klases skolēni darbojās dabā. Tā tapa skaistie darbi, sameklētie akmeņi tika apgleznoti, no tiem  uz mums raugās mīļākie dzīvnieki, no dabas materiāliem tapa glezna un vecpilsēta, kopā ar mammu ārā  tika spēlētas galda spēles.

Bioloģijas nodarbībā 8.klases skolēni veica uzdevumus atbilstoši izvēlētajai profesijai   …turpināt lasīt…

Matemātikas konkurss “Ķengurs -2020” Ogresgalā

Ogres novada izglītības pārvaldes informācija vecākiem un skolēniem

Saskaņā ar pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” (protokols Nr.12; 25.§) Ogres novada izglītojamajiem, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, piešķir braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā skolēni mācās attālināti, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācības klātienē arī nenotiek.   …turpināt lasīt…

Sportiskākie ceturtklasnieki Ogresgala pamatskolā

11.martā Ogres sākumskolas sporta zālē jau devīto reizi norisinājās sacensības «Ogres novada sportiskā klase 2020», kurā par uzvaru cīnijās ceturtklasnieku komandas no visām novada mācību iestādēm. Lielo skolu grupā par uzvarētājiem kļuva mājinieki jeb Ogres sākumskolas ceturtklasnieki, bet mazo skolu grupā triumfēja Ogresgala pamatskolas 4.klase.   …turpināt lasīt…

Sākot ar 23. martu, līdz plkst. 9.00 skolotāji e-klasē nosūtīs skolēniem attālināti veicamos uzdevumus. Nosūtot uzdevumus skolēniem, skolotāji pievienos ne tikai darba izpildes termiņu.

Uzdoto skolēns varēs veikt jebkurā brīdī, pats plānojot savu laiku un veicamos darbus.

Katru dienu skolotāji konsultācijām ar skolēniem pieejami telefoniski vai e-klasē no plkst.10.00-13.30

Jūsu bērniem, veicot uzdevumus attālināti, skolotāji piedāvās tos rīkus, kādus viņi ir apguvuši jau izglītošanās procesā skolā, vai arī tos, kas ir vienkārši un viegli apgūstami.

Šobrīd mēs visi esam jaunā situācijā, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu pirmajā mācību nedēļā strādāt “testa režīmā” un nedēļas otrajā pusē e-klasē ievietot anketu, kurā vēlēsimies uzzināt jūsu  viedokli par to, kā veicies, kas būtu jāpilnveido, pēc tam atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas attālinātajam mācīšanās procesam.

Šobrīd saziņa gan ar skolēniem, gan vecākiem galvenokārt notiek un notiks e-klasē, tādēļ lūgums vecākiem regulāri pārbaudīt e-klases pastu un sekot līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā www.ogp.lv

Lūgums jums – vecākiem – būt par atbalstu savam bērnam.

Ja Jūsu bērnam neizdodas ar darbiem tikt galā vai Jūsu ģimenei rodas tehniskas problēmas, lūgums sazināties e-pastā, informēt par to, lai varam kopā meklēt risinājumus.

Visiem vēlot labu veselību un cerot uz sadarbību,

Skaidrīte Butāne

 

2019./2020.m.g. “Meridian Matemātikas olimpiādes” (MMC – Pangea) 2.kārtas rezultāti

Matemātikas olimpiādi organizē privātā vidusskola “RIMS”.  1.februārī viņu skolā notika otrā kārta 3.-9.klases skolēniem. No mūsu skolas uz Rīgu devās 5. klases skolēni Lauris Rutks un Mikus Miķelis Saulītis un 9. klases skolniece Agnese Kļaviņa. Viņi visi saņēma  bronzas medaļas, diplomus un piemiņas veltes no skolas. Mikum Miķelim Saulītim tikai nedaudz pietrūka, lai iegūtu sudraba medaļu.   …turpināt lasīt…

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2020