KONTAKTI

Ogresgala pamatskola

Nākotnes iela 4
Ogresgala pagasts, Ogres novads
LV 5041
e-pasts: ogrgalskola@ogresnovads.lv

Tālruņi:

 • 65035250 – direktore
 • 65035168 – direktora vietniece izglītības jomā
 • 65035160 – dežurante
 • 29499249 – mobilais tālrunis

Administrācija:

 • Direktore – Vineta Āboltiņa
 • Direktora vietniece izglītības jomā – Anita Gutāne
 • Direktora vietniece saimnieciskajā darbā– Kristīna Gobiņa

Atbalsta personāls:

 • Skolotāja palīgs – Vita Numceva
 • Skolotāja palīgs – Sintija Anča
 • Sociālais pedagogs – Vikarijs Mihejevs
 • Logopēde – Ilona Moisejeva
 • Psihologs – Diāna Alksne
Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2022