KONTAKTI

Ogresgala pamatskola

Nākotnes iela 4
Ogresgala pagasts, Ogres novads
LV 5041
e-pasts: ogrgalskola@ogresnovads.lv

Tālruņi:

  • 65035250 – direktore
  • 65035168 – direktora vietniece izglītības jomā
  • 65035160 – dežurante
  • 29499249 – mobilais tālrunis

Administrācija:

  • Direktore – Vineta Āboltiņa
  • Direktora vietniece izglītības jomā – Anita Gutāne
  • Direktora vietniece saimnieciskajā darbā– Kristīna Beitāne

Atbalsta personāls:

  • Skolotāja palīgs – Vita Numceva
  • Sociālais pedagogs – Inese Gruznova
  • Logopēde – Ilona Moisejeva
Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2024