Ogres novada skolēnu vecāku 2. konference “Mūsu bērniem”

Ogresgala pamatskola (2)

Uzņemšana Ogresgala pamatskolas 1.klasē 2024./2025. mācību gadā

Ogresgala pamatskolā bērnu pieteikšana 2024./2025.m.g. notiek no 2024.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.aprīlim.

Bērna likumiskie pārstāvji, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumu var iesniegt personīgi pie lietvedes vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv    …turpināt lasīt…

Svarīga informācija par braucienu apmaksu izglītojamajiem Ogres novada sabiedriskajā transportā

Ogres novada Izglītības pārvalde informē kā  tiks apmaksātas Ogres novada  izglītojamo braucienu biļetes par braucieniem, kas veikti līdz no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 15. septembrim, uzrādot Ogres novada skolēna karti sabiedriskā transporta līdzekļa vadītājam vai biļešu kontrolierim.

No 1.septembra līdz 15.septembrim skolēni varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, ja uz skolēnu kartes būs uzlīmēta braukšanas maksas atvieglojuma uzlīme, gan arī, ja vēl nebūs.

Izglītības pārvalde atgādina, ka pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā no skolēna deklarētās dzīves vietas Ogres novada administratīvajā teritorijā līdz izglītības iestādei un atpakaļ.   …turpināt lasīt…

Jauns pulciņš datorapmācībā!

Ogresgala pamatskolā sākot ar 2023. g. septembri darbību uzsāk jauns interešu izglītības pulciņš “Mācies kopā ar Minecraft Education”.

Datorspēli Minecraft līdz šim bērni pazinuši kā izklaides aplikāciju, taču jau vairākus gadus kā efektīvu palīglīdzekli datorapmācībā kompānija Microsoft piedāvā pielāgotu aplikāciju Minecraft Education, kurā caur spēļošanas pieeju sākumskolas vecuma bērniem ir iespēja savlaicīgi apgūt   …turpināt lasīt…

Informācija par transporta atvieglojumu saņemšanu

25. augustā Ogres novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Ir saņemts  pozitīvs VARAM atzinumu par saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka pavisam drīz – tiklīdz tie tiks publicēti likumi.lv – noteikumi stāsies spēkā. Noteikumus skatīt šeit: Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Ogres novadā

Lai izglītojamie varētu izmantot transporta atvieglojumus nokļūšanai no dzīves vietas uz/no izglītības iestādi, izglītojamā likumiskajam pārstāvim(vecākam) jāiesniedz PIETEIKUMS izglītības iestādē papīra formā vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv   …turpināt lasīt…

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2024