Informācija par transporta atvieglojumu saņemšanu

25. augustā Ogres novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Ir saņemts  pozitīvs VARAM atzinumu par saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka pavisam drīz – tiklīdz tie tiks publicēti likumi.lv – noteikumi stāsies spēkā. Noteikumus skatīt šeit: Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Ogres novadā

Lai izglītojamie varētu izmantot transporta atvieglojumus nokļūšanai no dzīves vietas uz/no izglītības iestādi, izglītojamā likumiskajam pārstāvim(vecākam) jāiesniedz PIETEIKUMS izglītības iestādē papīra formā vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv   …turpināt lasīt…

Mācību stundu laiki

Stunda Sākuma laiks Beigu laiks
1. 8:15 8:55
2. 9:05 9:45
3. 9:55 10:35
4. 10:45 11:25
Pusdienas (1., 2., 3., 4.klase)
5. 11:55 12:35
Pusdienas (5., 6., 7., 8., 9.klase)
6. 13:05 13:45
7. 13:50 14:30
8. 14:35 15:15

Turpmāk par ierašanos, neierašanos uz skolas pusdienām informēt pa telefonu 29378199.

IEVĒROSIM DROŠĪBU, SARGĀSIM SEVI UN CITUS – MĀCĪSIMIES KLĀTIENĒ!

Informācija izglītojamajiem un vecākiem:

  • Mācību stundas notiek pēc saraksta. Mācību laikā katra klase atrodas savā telpā (izņēmums dodoties uz dabas zinību, angļu valodas, mājturības un tehnoloģiju, sporta, mūzikas un datorzinību stundām).
  • Starpbrīžu laikā skolēni atrodas norādītajās vietās, ievērojot distancēšanās noteikumus.
  • Mācību procesa laikā (arī starpbrīžos) skolēni nedrīkstēs iet ārpus skolas. Mācību stundu laikā ārpus skolas teritorijas dodas tikai skolotāja pavadībā uz āra nodarbībām un sporta stundām.
  • 1. klases skolēnus vecāki atved līdz skolas galvenajai ieejai, kur bērnu sagaida klases audzinātāja.
  • Pēc mācību stundām vecāki bērnus sagaida pie skolas ārdurvīm.
  • Sarunai ar skolotāju vecākiem jāzvana klases audzinātājai, lai vienotos par tikšanās laiku.
  • Septembrī ēdināšanā ierastajā kārtībā. 1.– 4.klases skolēniem pusdienu ēdināšana bez izmaiņām.
  • No oktobra ēdināšanā būs izmaiņas, jo mainās ēdinātājs. Līdz ar to 5.- 9.klašu skolēniem pusdienas maksās 1,50 eiro. Visiem skolēniem būs iespēja ēst launagu, maksa 0,65 eiro. Samaksa būs laicīgi jāveic ēdinātāja norādītajā kontā.
  • Ar higiēnas pasākumiem var iepazīties skolas mājas lapas aktualitātēs Kārtība, kādā Ogresgala pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
  • septembra norises kārtība tiks ievietota mājas lapā.
Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2022