Sācies Ekoskolas jaunais mācību gadu!

Septembris – visaktīvākais un izzinošākais mēnesis – kā citās skolās, tā arī mūsu. Šī gada izvēlētā tēma ir enerģija – viena no vissvarīgākajām un ikdienā visvairāk sastopamajām lietām cilvēka dzīvē. Šīs tēmas ietvaros skolēniem klasēs ir savi izvirzītie uzdevumi.

Šogad arī turpinām jau iesākto akciju ‘’Diena bez auto’’. 22. septembrī uz Ogres novada pašvaldību devās ekopadomes dalībnieki aptaujāt Domes darbiniekus – kā viņi šodien nokļuva uz savu darba vietu?   …turpināt lasīt…

Saimniekošanas sadarbībā ar dabu iepazīšana Ikšķiles Brīvajā skolā

Jau vairākus gadus draudzējamies ar Ikšķiles Brīvo skolu, jo mūs vieno kopīgas vērtības – brīvība domāt pašam, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam, dabas mīlestība, stipra kopiena un latviskums. Abās skolās nodrošinām ne tikai pamatzināšanu apguvi, bet arī vidi, kurā iepazīt dabu, sajust vienotību ar to. Pie abām skolām arī šogad plīvo Eko skolu zaļais karogs. Kā mūsu draugiem klājas šajā rudenī , to, 9.klases skolēnu rosināti,  devāmies noskaidrot.   …turpināt lasīt…

Pārgājiens “Kustību enerģija”, 1.klase

25.septembrī 1.klases skolēnu vides tēmas “Enerģija” ietvaros devās pārgājienā pa vietējo pagastu.

Pirms devās pārgājienā, skolēni tika iepazīstināti ar skolotājas veidoto prezentāciju “Kārļi vakar”.

Pēc tam devāmies apskatīt Ogresgala pagasta tuvākos un nozīmīgākos objektus. Visinteresantākais objekts bija dzīvojamā māja ar katlu māju, tā bija pirmā uzceltā dzīvojamā daudzstāvu māja Ogresgalā.   …turpināt lasīt…

Futbols Taurupē

Taurupes pamatskolā notika starpnovadu mazo skolu (skolēnu skaits līdz 170) futbola turnīrs, kurā visas trīs mūsu skolas komandas ieguva augstākās vietas. Futbolisti gandarīti par paveikto. Paldies sporta skolotājai Sandrai Kociņai un trenerim Aivaram Vekmanim par sportistu sagatavošanu turnīram. Paldies V. Mihejevam par sadarbību un atbalstu. Sveicam mūsu sportistus un vēlam panākumus arī citos sporta veidos. Esiet aktīvi ne tikai sporta sacensībās, bet arī ikdienā!   …turpināt lasīt…

Mūsu novadnieks Artūrs Mangulis Dzejas dienās Ogresgala pamatskolā.

Septembris ir laiks, kad pie mums nāk dzeja. Ienāk. Mājās. Skolā. Bērnudārzā. Bibliotēkā. Pa visiem ceļiem, celiņiem un taciņām miglainos septembra rītos un drēgnos vakaros nāk dzeja. Mums tikai jāpanāk solītis pretī, jāpaver savas sirds durtiņas un jāielaiž iekšā.

Šis ir tāds savāds laiks. Šī gada 6. jūlijā aizsaules dārzos aizgāja dzejnieks Juris Kronbergs. Tagad viņš rakstīs dzeju tur. Bet mums, kas uz zemes palikuši, ir jākopj dzejas dārzs sevī.   …turpināt lasīt…

Āra nodarbība „Horizonts un debespuses” 2. klasei., “Laika skaitīšana 6. klasei”

Nodarbība notika skolas pagalmā un hipodromā. Skolēniem bija dabā jāsaskata un jāraksturo horizonts. Skolēni stāstīja, ko redz, vai horizonts ir labi pārskatāms, vai horizonta līnija ir aizklāta.

Darbojoties ar kompasu mācījās noteikt debespuses. Skolēni nosauca dabas objektus, kuri atrodas katrā no debespusēm. Vidē ieraudzīja citas pazīmes, kuras norāda ziemeļus vai dienvidus. Tie bija koku zari un ķērpji uz koku stumbriem.   …turpināt lasīt…

Āra izglītības diena 5.klasei –angļu valodas nodarbība ’’Koku un krūmu daudzveidība skolas apkārtnē’’.

12.oktobrī 5.klases skolēni piedalījās angļu valodas āra nodarbībā  ’’Koku un krūmu daudzveidība skolas apkārtnē’’. Skolēni strādāja grupās , pēc koku apstādījumu  shēmas atrada dažādu sugu kokus un krūmus skolas teritorijā , iemācījās to anglisko nosaukumu, noteica, vai tas ir skuju vai lapu koks, izdarīja secinājumus. Skolēni secināja, ka skolas apkārtne ir unikāla ar to, ka tajā ir izveidota Gada koku aleja ar visu Latvijā biežāk augošo sugu kokiem un krūmiem.   …turpināt lasīt…

Ekskursija pa Sēliju

Agrā 13. oktobra rītā 7., 8., 9.kl. skolēni devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Sēliju.

Iebraucot Jēkabpilī, nevar pabraukt garām  Krustpils pilij, kas kopš 13.gadsimta uzticīgi pārrauga Daugavas abus krastus, tāpēc mūsu pirmā pietura bija  Krustpilspils- pils apskate. Pils gids stāstīja mums par pils vēsturi un iepazīstināja ar  jauno ekspozīciju par Jēkabpils un tā novada vēsturi.   …turpināt lasīt…

Vecāku pēcpusdiena “Enerģija mums apkārt!” 1.klasē

Pirms vecāku pēcpusdienas, pirmklasnieki ļoti cītīgi gatavojās, lai sagaidītu savus vecākus uz pēcpusdienu. Ar skolotājas palīdzību iepazina vides tēmu “Enerģija” –  zīmēja, krāsoja attēlus par enerģijas veidiem, skatījās video materiālus par enerģijas taupīšanu, eksperimentēja un mācījās paši šķirot atkritumus ar spēles palīdzību, atbildēja uz testa jautājumiem ar e-balsošanas digitālo rīku Plickers un  papīra kartēm.

13.oktobrī 1.klases audzēkņi ar klases audzinātāju aicināja vecākus uz pēcpusdienu, lai iepazīstinātu vecākus ar vides tēmu Enerģija.   …turpināt lasīt…