Rīgā norisināsies Ekoskolu Ziemas forums 2024

Jau devīto reizi Vides izglītības fonds organizē izglītojošu un pieredzes apmaiņas pasākumu – Ekoskolu Ziemas forums, kas notiks Rīgas Rīnužu vidusskolā no 23. līdz 25. februārim, kur pulcēsies ap 300 jauniešiem un pedagogiem no visas Latvijas. Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Rīgas Brīvostas pārvaldi un Latvijas vides aizsardzības fondu. 

Ekoskolu Ziemas forumā jaunieši un pedagogi piedalās vides aizsardzību un izglītību saistītās   …turpināt lasīt…

Silto džemperu diena 2024

Šodien, 9.februārī, jau devīto gadu pēc kārtas Latvijā notiek akcija “Silto džemperu diena”, kuras laikā cilvēki aicināti savā dzīvesvietā vai darbā mazliet samazināt telpas gaisa temperatūru un uzvilkt siltāku džemperi. Arī Ogresgala pamatskola aicināja pievienoties kopīgā iniciatīvā:

  • samazinām temperatūru telpās,
  • uzvelkam siltāku džemperi,
  • taupām elektrību,
  • nelietojam telefonu,
  • plānojam stundas.

  …turpināt lasīt…

Mežu ekosistēmu nozīme

Mūsu Ekoskolas gada tēma ir ‘’MEŽS’’ , lai papildinātu zināšanas par mežu kā ekosistēmu 25.janvārī 4.-9.klašu skolēniem notika nodarbība, kuru vadīja Ogres novada bioloģijas metodiķe, bioloģijas maģistre un skolas padomes pārstāve Jūlija Plociņa-Kagaine.

Nodarbības mērķis –  Analizēt meža sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to ilgtspējīgu izmantošanu.   …turpināt lasīt…

‘’Zero Waste Latvija’’ nodarbība

Mēs, 7.klases skolēni, novembrī piedalījāmies radošajā konkursā ’’Mēs izvēlamies zaļāku dzīvesveidu’’. Mēs izveidojām video ’’Sapnis par dzīvi bez atkritumiem’’ un uzvarējām.

18.janvārī organizatori mūs  ielūdza uz Ogres Centrālo bibliotēku, kur mums bija biedrības ’’Zero Waste Latvija’’ nodarbība ”Šķirot vai nešķirot?’’   …turpināt lasīt…

Projekts “Plastmasas pirāti”

Jūru un ūdeņu aizsardzība ir mūsu visu pienākums. Un nav svarīgi, vai dzīvojam piekrastē vai iekšzemē. Upes savieno visu Eiropu – no maziem strautiņiem līdz lielām upēm. Liels daudzums atkritumu pa upēm nonāk jūrās un okeānos, kas apdraud tās iemītniekus un visu ekosistēmu.

Mikroplastmasas piesārņojums kļūst arvien aktuālāks un rodas nopietnas bažas par tā ietekmi uz cilvēku un citu dzīvo organismu veselību.   …turpināt lasīt…

Publiskā runa par mežu

Rīcības nedēļas laikā 5.klases skolēni latviešu valodas stundās veidoja publisku runu par mežu un tā nozīmi.

Sākumā skolēni uzzināja, kā būt labam oratoram, no kādām daļām sastāv runa un kā runāt tā, lai klausītāji tevī klausītos. Gūtās zināšanas skolēni izmantoja, lai izveidotu savu runu. Tēmas bija dažādas-‘’Es saudzēju mežu’’, ‘’Saudzēsim mežu kopā!’’, ‘’Meža tīrība’’, ‘’Nozīmīgais mežs’’,   …turpināt lasīt…

Latviešu valodas stunda skolas bibliotēkā

Mūsu stundas tēma „Kas ir spēle?”, tā notiek skolas bibliotēkā. Bibliotekāre E. Igaune iepazīstina ar spēlēm, kas ir pieejamas bibliotēkā. Mēs tās izpētām un sašķirojam: galda spēles, prāta spēles u.c..

Tā kā mūsu Ekoskolas gada tēma ir „Mežs”, tad iesakām arī citiem izmantot spēles „Kokotājs”, Kokmīļu ABC „Spēlējies kokos!”, „Audzēsim mežu”!

4.klase

Ekoskolu forums Ogresgala pamatskolā – DOMU BIEDRI KOPĀ NĀK!

5.oktobrī Ogresgala pamatskolā Ekoskolu forumā tikās A. Upīša Skrīveru vidusskola, Ikšķiles Brīvā skola un Ogresgala pamatskolas komandas, kā arī Ogres novada Lēdmanes un Valdemāra pamatskolas komandas. Interaktīvajā nodarbībā „Veselīgs uzturs”, ko vadīja pārtikas inženierzinību doktore, mūsu skolas absolvente Vita Levkāne – Grīnberga, katrs aizdomājās par saviem ēšanas paradumiem. Iepazīšanās aktivitātē uzzinājām, kas mūs vieno. Tā, protams, ir vides izglītība un   …turpināt lasīt…

Meža tēma Skolotāju dienas stundu sarakstā

9.klases skolēni plānoja un vadīja skolotājiem stundu par Ekoskolas gada tēmu „Mežs”. Skolotājiem bija iespēja atpazīt dažāda koka sugas. Bija jānosaka gadskārtas un apstākļi, kādos tie auguši.

Skolotāji raksturoja 9. klases īpašības, iededzinot tās koka ripās. Tā radās 9.klases „Vēja zvans”, ko dāvināja skolēniem Skolotāju dienā. Paldies šis dienas jaunajiem skolotājiem!

Skolas skolotāji

Meža dienas 6. klasē

Šogan, 22. septembrī, 6. klases skolnieki apmeklēja Meža dienas pasākumu Ogrē, Jauniešu mājā.

Tika izietas 3 stacijas:

Mežs, to audzes un izejmateriāls, kur skaitīja kokam gadus un tikai no dēļiem pēc noteiktas shēmas bija jāuzceļ tilts un pār to jāpāriet visiem kas, to cēla.   …turpināt lasīt…

Meža zinību diena

Ogres Zilajos kalnos Meža zinību dienā Ogresgala pamatskolas 2. un 3. klases skolēni apgūst Meža ābeci.

Meža zinību dienu organizē Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Izglītības pārvalde un Zilie kalni – tūrisma, sporta un atpūtas komplekss.

Pasākuma mērķis – brīvā dabā iepazīstināt tā dalībniekus ar praktisko Meža ābeci – apkārtējo vidi, dabu,   …turpināt lasīt…

Zaļais karogs saņemts 17.reizi!

Trešdien, 13. septembrī, Ekoskolu dalībnieki devās “Pozitīvā gājienā” uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ar mērķi aicināt VARAM aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikas iedzīvināšanā, lai ikvienam būtu vieglāk samazināt atkritumus ikdienā un dzīvot dabai draudzīgāk.

Kopā ar ministru Māri Sprindžuku devāmies tālāk uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur notika   …turpināt lasīt…

Zaļie darbi mācību gadu noslēdzot

30.maijs 6.klasei bija izzinoša pārgājiena diena. Devāmies uz saimniecību’’Lielstaldāti’’, kur saimnieko darbīgā Kalniņu ģimene. Ceļā bija iespēja iepazīt dabas daudzveidību, sadarboties vienam ar otru. Saimniecībā iepazinām lauku sētas darbus, kā arī pastrādājām, palīdzot sašķirot plastmasas podiņus, kas  atvieglos augu stādīšanu nākamajā sezonā. Pēc darba iepazinām saimniecības   …turpināt lasīt…

Āra nodarbība 3.klasei – Upe

Āra nodarbībā skolēniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīties ar ūdenstilpēm, kas atrodas tuvu skolai.  Mūsu skolas tuvumā atrodas 2 upes: Ranka un Ogre. 3.klases skolēni ar skolotāju devās iegūt nepieciešamo informāciju – datus, pamatojoties uz novērojumiem. Skolēni dabā novēroja un noteica upes tecēšanas virzienu, labo un kreiso krastu, kā sauc Ogres pieteku, kur ietek Ogre?   …turpināt lasīt…

Dabas diena Ogresgala pamatskolā

Šogad 11. maijā mūsu skolā notika dabas dienas konkurss. Dienas tēma – Bioloģiskā daudzveidība.

Konkursā piedalījās komandas no Ogres novada skolām. Skolēni pētīja avotu, abas upes, uzzināja par bišu un kukaiņu dzīvi, atpazina augus. Lai būtu arī jautrība, veica darba bišu stafeti un būvēja torni. Tā bija aktīva āra nodarbību diena – saulaina, izzinoša, jautra.   …turpināt lasīt…

Pārgājiens pa purvu kopā ar Purva bridēju Kristapu Kiziku

3.klases skolēni kopā ar Kopā ar Purvu bridēju Kristapu Kiziku devās nelielā pārgājienā pa Aizkraukles purvu. Bija iespēja iepazīt purva ekosistēmu reālā vidē, izbaudot to, iekāpjot purva kurpēs.

Daudziem purvs parasti asociējas ar purva velnu, akačiem. Skolēni pārliecinājās, ka tā gluži nav. Purvs var būt arī skaists, neskaitāmiem ezeriņiem, ar interesantiem augiem –   …turpināt lasīt…

Meža atjaunošana

22.aprīlī tiek atzīmēta Zemes diena, kas vienlaicīgi bija arī Ogres novada 95. Latvijas Meža diena. Lai nodrošinātu Ogres novada meža teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ir plānota mežu atjaunošana 14 hektāru platībā.

Paldies Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras direktoram Aivaram Tauriņam par mūsu skolas uzaicināšanu un darba organizēšanu.   …turpināt lasīt…

Eko forums „Vilnis VII” Aizkraukles novada vidusskolā

Ogresgala pamatskola katru gadu piedalījusies forumā, kas tiek organizēts Aizkrauklē, kur satiekas Ekoskolas, kas atrodas Daugavas krastos. Mēs atrodamies Ogres krastā, kas savus ūdeņus nes uz Daugavu. Šī gada foruma nosaukums bija „7.tramvajs” ar devīzi „Brauciet prātīgi pār tiltu, draugi!”

Mūsu skolas dalībnieki ar interesi noklausījās prezentācijas par skolēnu uzņēmējdarbību un robotikas pulciņā paveikto,   …turpināt lasīt…

Zinātne ir aizraujoša!

Mūsu skolā viesojās pētniece, mūsu skolas absolvente, Inga Jurgelāne. 9.klases skolēniem viņa pastāstīja par ķīmiķa profesiju, par pašas ceļu no skolas sola līdz zinātnei.

I.Jurgelāne strādā Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Ko viņi pēta?   …turpināt lasīt…

Ekopadome ciemojas Zaļajā birojā

Ekopadomes pārstāvji tikās ar uzņēmuma VAS „Elektroniskie sakari” Zaļā biroja darbiniekiem. Paldies biroja vadītājai Vinetai Grigorjevai par uzaicinājumu un sadarbību vides izglītībā.

Mums tā bija iespēja uzzināt, kā lieli uzņēmumi darbojas ilgtspējīgas attīstības realizēšanā. Apskatot darba un atpūtas telpas, veicām vides auditu un pamanījām lietas, ko   …turpināt lasīt…

Pasaules Ūdens diena 2023

Katru gadu Pasaules Ūdens dienai tiek izvēlēta kāda noteikta tēma. Šogad tās mērķis ir veicināt pārmaiņas, lai ātrāk atrisinātu ūdens resursu un sanitārijas krīzi.

Esi daļa no pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē – dari to, kas ir tavos spēkos!

Ir kāds sens stāsts par   …turpināt lasīt…

Ogresgala pamatskolā viesojas Dānijas pedagogi

2023.gada 22.martā skolā viesojās Dānijas pedagogi –  starptautiskie koordinatori – kuri savās izglītības iestādēs atbild par starptautisko sadarbību.

Ogresgala pamatskolu viņi apmeklēja ar mērķi, lai iepazītos ar Ogresgala pamatskolas pieredzi EKO skolu programmas realizācijā un  pieredzi, darbojoties Baltijas Jūras projektā.   …turpināt lasīt…

Starptautiskā meža diena Ogresgala pamatskolā

Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu, lai veicinātu izpratni par visu veidu mežu nozīmi. Valstis tiek mudinātas organizēt pasākumus un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar mežiem, piemēram, koku stādīšanas kampaņas.

Meži dod tik daudz mūsu veselībai! Tie attīra ūdeni, attīra gaisu, uztver oglekli, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām,   …turpināt lasīt…

Zemes stunda Ogresgala pamatskolā

Zemes stunda nav tikai viena stunda gadā, kurā mēs simboliski izslēdzam gaismas, tas ir aicinājums uz rīcību mūsu planētas labā. Zemes stunda nav tikai viena stunda gadā, kurā mēs simboliski izslēdzam gaismas, tas ir aicinājums uz rīcību mūsu planētas labā.

Mūs skolā Zemes stunda – viena mācību stunda skolas pagalmā.   …turpināt lasīt…

Cik labi tikties klātienē! Ekoskolu Ziemas forums!

Ekoskolu Ziemas forums notika no 24. līdz 26. februārim Valmieras 2. vidusskolā. Forumā piedalījās mūsu skolas 6. klases skolnieces Sigija Kalniņa un Līga Uzuliņa, skolotāja Anita Gutāne.

Ziemas foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar citu Ekoskolu pārstāvjiem un kopā pavadīt laiku. Gan jaunieši, gan pedagogi piedalījās izglītojošās nodarbībās un prasmju darbnīcās, kur   …turpināt lasīt…

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2024