VĒSTURE

1869.gadā Ogresgalā tika dibināta pirmā skoliņa, ko cēlis Lielvārdes pagasts. Vajadzīgo zemi izglītības iestādei dāvājis vietējais «Kaupiņu» māju saimnieks Žagata. Ogresgala „Kārļos” uzceltajā skolā (1869.) pirmais pārzinis bija Jēkabs Smurģis. J. Smurģa pēcteči bija Lamberts, Plūme, Vitenbergs un Dindons. Pirmā pasaules kara laikā vācieši skolas namu nodedzināja, bet, pateicoties izglītības iestādes kaimiņa K. Rozīša nesavtīgajai rīcībai un sakariem, ēka ātri tika atjaunota. 1921.gada Ziemassvētkos iesvētīja jauno divstāvu skolas namu. Pēc trim gadiem skolu pārdēvēja par Ogresgala sešklasīgo pamatskolu. Jau tajā laikā aizsākās zaļā tradīcija – ap jauno skolu tika iekopts augļu un sakņu dārzs, par ko īpaši rūpējās skolotājs M. Lamberts. Pirmās Latvijas brīvvalsts periodā Ogresgalā ilgus gadus strādāja M. Zariņa (Alksne), K. Alksnis, J. Vilnīte, O. Vilnītis. Mācību iestāde kļuva par pagasta kultūras dzīves centru – šeit skanēja dziesmas un tika veidoti teātra iestudējumi. Telpās notika arī dievkalpojumi.

Skolas liktenis 20.gadsimtā

Padomju okupācijas laika sākumā skola pārtapa Ogresgala septiņgadīgajā skolā. Paldies Dievam, mācību iestāde visai mierīgi pārdzīvoja 1941.gadu un kara sākumu. Pedagogi K. Alksnis, A. Cenne, A. Butlēviča (Munkēviča) turpināja strādāt, cenšoties nodrošināt bērniem iespējami mierīgu darba un atpūtas ritmu. 1944.gada augustā skolas telpas ieņēma un izdemolēja vācu karaspēka vienības. Pēc gada Ogresgala skolā tika atvērta klase ar krievu mācību valodu. Valsts piekoptās mazo skoliņu likvidācijas politikas rezultātā septiņgadīgā skola pārtapa četrgadīgajā, tad trīsklasīgā sākumskola, kas pastāvēja līdz 1978.gadam, kad to slēdza.

Par to, ka Ogresgalā skola ir jāatjauno, 1985. gadā iestājās Ogres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas direktors Kārlis Strazdiņš un pirmā skolas pārzine Aija Zepa, kuriem bija arī daudzi atbalstītāji. Iniciatīva atmaksājās, tika atvērtas pirmās klases. 1986. gadā nodēvēta par Ogresgala astoņgadīgo skolu.

Zaļi ieejam trešajā tūkstošgadē

Ogresgala pamatskola pašreizējā izskatā durvis vēra 2000.gada 1.septembrī. Šobrīd te mācās 160 audzēkņi, strādā 20 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Pēc atjaunošanas izglītības iestādi vadījuši direktora vietas izpildītājas Aija Zepa un Ludvise Janovska, kā arī direktori Aivars Meija, Ojārs Sebris. Jau daudzus gadus skola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece. Kopš 2007.gada pie Ogresgala pamatskolas plīvo Zaļais karogs, un mācību iestāde godam nopelnījusi Ekoskolas titulu.

 

 

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2024