Uzvelc džemperi un izglāb pasauli arī tu! Skolas piedalās starptautiskā akcijā “Silto džemperu diena”.

dzemp
Vairāk foto šeit

Šī gada 16. februārī skolas, uzņēmumi un citas organizācijas ir aicināti piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolas nedaudz samazina temperatūru telpās, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, kas arī simboliskā veidā apliecina atbalstu iniciatīvai. Papildus tam skolas organizē arī dažādus citus izglītojošus pasākumus un integrē klimata pārmaiņu tēmu mācību stundās.

Kampaņa aizsākās 2005.gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības – piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Kopš 2016. gada kampaņa aktīvi rosina uz savstarpēju sadarbību arī globālā līmenī, iesaistot Ekoskolas no visas pasaules, kā arī citus dalībniekus. Silto džemperu dienu izmanto kā rīku sadarbības tīklu veidošanai starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Pagājušajā gadā izglītības iestādes sadarbojās ar citām Ekoskolām gan Latvijā, gan ārpus tās, piemēram, Siguldas PII “Ieviņa” Silto džemperu akcijā piedalījās kopā ar Alūksnes PII “Sprīdītis” un Lietuvas PII “Ažuolikusas”. Limbažu 3.vidusskola sadarbojās ar Limbažu galveno bibliotēku, kurā gaisa temperatūru samazināja par grādu un noorganizēja diskusiju par klimata pārmaiņām, savukārt Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš” struktūrvienība “Zaļā skola” papildus akcijas pamata aktivitātei īstenoja pētījumu par dažādiem audumiem, salīdzinot mākslīgu un dabisku materiālu noārdīšanos dabā, siltumietilpību un citas īpašības. Arī šogad Silto džemperu dienā skolas apņēmušās ne tikai samazināt gaisa temperatūru skolu telpās un īstenot klimata pārmaiņu tēmai veltītus pasākumus, bet publiski aicinājušas kampaņā iesaistīties arī citas organizācijas.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Visā pasaulē Ekoskolu programmā darbojas vismaz 51 000 dalībskolu 67 valstīs, bet Latvijā šajā programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Šīs skolas aktīvi strādā, lai skolēnus iesaistītu uz rīcību orientētās mācībās. Tās veicina jauniešu izpratni un prasmes veidot pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.

Vides izglītības fonds – http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas – http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja –  Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv