Vides izglītība vieno. Pieredzes apmaiņa mūsu skolā.

https://photos.app.goo.gl/uEh1trAGYGXr79yo2
Vairāk foto šeit

30.maijā skolā uzņēmām ciemiņus no Ikšķiles Brīvās skolas, skolotājus un vides aktīvistus no Somijas un Igaunijas. Viesi iepazinās ar āra izglītību mūsu skolā, vēroja angļu valodas āra nodarbību, atzinīgi novērtēja paveikto vides izglītībā. Kopīgās sarunās tika secināts, ka vides izglītība sniedz izpratni par dabai draudzīgu dzīvošanu, piederības sajūtu savai vietai, palīdz pašrealizēties un gūt dzīves pieredzi neatkarīgi no valsts un tautības.

8. un 9. klases skolēni iejutās gidu lomā un iepazīstināja viesus ar skolu un vides objektiem tās apkārtnē. Īpaši atraktīvs stāstītājs bija Artūrs Brūvers no 9.klases.

Viesi atzinīgi novērtēja arī skolas saimnieču sagatavoto veselīgo maltīti. Dienas beigās bijām ieguvuši jaunus draugus un sajūtu, ka visi esam dabas daļa neatkarīgi no attāluma un valodas, kādā runājam.