Vecvecāku pēcpusdiena 2018

https://photos.app.goo.gl/MD3DXNniRRJ8rMZg9
Vairāk foto šeit

Ak mīļas labās vecmāmiņas,

Kaut laika dzirnas visu maļ,

Ar mazbērniem tā allaž bijis,

Nāk jaunība jums atpakaļ.

Vecvecāku diena Ogresgala pamatskolā ir kļuvusi jau par tradīciju.Katru gadu skolas audzēkņi  aicina savus vecvecākus uz īpašu pasākumu, kurš tiek veltīts īpaši viņiem. Turpinot tradīcijas, 25. aprīlī  skolas bērni dziedāja mīļas dziesmas un veltīja jaukus pateicības vārdus saviem lielākajiem lutinātājiem.

Eko skolu programmā šī gada tēma bija bioloģiskā daudzveidība, tādēļ, pieturoties pie šīs tēmas, audzēkņi bija sarūpējuši vecvecākiem dāvaniņas. Skolēni paši diedzēja  dažādus dzinumus, kurus var lietot uzturā kā pavasara vitamīnus. Vecvecāki paši varēja izvēlēties, kuru diedzējamo dzinumu gribēs nobaudīt.

Visa Vecvecāku  pēcpusdiena bija saistīta ar bioloģisko daudzveidību. Audzēkņi ar saviem skolotājiem bija sagatavojuši  izglītojošas un interesantas radošās darbnīcas. Tika spēlētas vides spēles,  minētas un dziedātas dziesmas par kokiem, augiem, putniem.  Noslēgumā tika baudīts svētku cienasts un jauki pavadīts laiks, patērzējot vienam ar otru.

Paldies vecvecākiem un audzēkņiem, kuri šo pēcpusdienu radīja tik sirsnīgu un īpašu!

Sagatavoja Inga Tabūne