Zinību diena 2018

https://photos.app.goo.gl/Hj7eAUj5oZrutfbW9
Vairāk foto šeit

Es tikai bērns –
Un tas nekas, ja lielie saka,
Ka bērni mūsdienās jau visu zin`
Un pasauli ap sevi neievēro.
Es tikai bērns –
Pats visu redzēt, satvert gribu,
Pats priecāties un sāpes just –
Tev jāpalīdz man neapmaldīties.
Ņem manu mazo sirdi savā silti –
Tev uzticos es, Skolotāj!

(Iveta Reinsone)

Pienācis košu gladiolu, dāliju un asteru, mīļu smaidu un atkalredzēšanās laiks. Kāds pirmoreiz ver zināšanu pasaules durvis, citam tā ir priekpilna atgriešanās skolā pēc vasaras brīvdienām. Ogresgala pamatskola šogad durvis vēra 150 skolēniem, no kuriem 16 skolēni uzsāka skolas gaitas 1. klasē, kur viņus mīļi sagaidīja viņu pirmā audzinātāja un skolotāja Sanita Ridere.

Zinību dienai veltītajā svinīgajā pasākumā skolas direktore Skaidrīte Butāne apsveica skolēnus, vecākus, pedagogus un skolas darbiniekus. Direktore īpaši uzrunāja pirmklasniekus, novēlot viņiem izturību, bet devītklasniekiem – atrast savu ceļu lielajā dzīvē. Direktore novēlēja, lai skolas zaļais Eko karogs, kas godam nopelnīts, plīvo vēl daudzus gadus, jo šogad tas plīvo jau divpadsmito gadu.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradusies arī Ogresgala pagasta vadītāja Ilze Čiščakova, kura novēlēja, lai nākamais mācību gads būtu interesants, ražīgs un notikumiem bagāts.

Pirmo reizi izskanēja arī Ogresgala pamatskolas himna, kuras vārdus sacerēja mūsu skolas skolēni un mūzikas autors Māris Blicavs. Skanēja arī dziesmas skolas meiteņu ansambļa izpildījumā. Šajā dienā valdīja sirsnīga un jauka atmosfēra.

Lai šajā mācību gadā skolotājiem ir gandarījums par savu darbu, skolēniem – vēlēšanās mācīties un labas sekmes, vecākiem – lepnums par bērnu sasniegumiem! Lai katrs jaunais rīts tiek sagaidīts ar smaidu un lai izdodas visas labās ieceres!