Ekspedīcija Tomes mežā

https://photos.app.goo.gl/7guaapCoQ2mof1mx8
Vairāk foto šeit

AS “Latvijas valsts meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” aicina Latvijas vispārizglītojošās skolas ar ekspedīciju caur mežu apgūt dabaszinības.

Mūsu skolas 6.klase arī devās šajā ekspedīcijā caur Tomes mežiem. Ekspedīcijas laikā skolēni piedalījās dažādos praktiskos un radošos uzdevumos. Apmeklējām 10 kontrolpunktus, tika izdalītas speciāli sagatavotas darba burtnīciņas, kuras skolēni aizpildīja, izpildot sagatavotos uzdevumus.

Ekspedīcijas laikā mācījāmies, kuri koki ir piemēroti sēklu ievākšanai, kā izmērīt augsnes pH līmeni. Skolēni paši skaitīja kociņus, rēķināja cik kociņu aug 1 ha.  Mācījāmies kā kopt jaunaudzes atbilstoši labas mežsaimniecības praksei. Uzzinājām, kā retina mežu, kas ir ,,uzvarētājs,, un ,,zaudētājs,, koku vidū.  Skolēni ar aizrautību mācījās mērīt koku augstumu un noteikt koka vecumu, skaitot mieturus jaunajām priedītēm. Mācījāmies atšķirt koku bojājumus pēc dotajiem uzdevumiem, un uzzinājām, kuros produktos vēl tiek izmantota koksnes izejviela. Ekspedīcijas noslēgumā klases puiši cēla   Leonardo Da Vinči pašnesošo tiltu, kas izvērtās par ļoti radošu komandas darbu. Pēc radošām un izglītojošām aktivitātēm savu ekspedīciju  noslēdzām jaukā piknika vietā, cepot desiņas un dzerot siltu tēju, pārrunājot uzdevumus un daloties iespaidos.  Ekspedīcija bija aizraujoša, interesanta, esam gatavi jauniem   izaicinājumiem un uzdevumiem.

Sagatavoja Inga Tabūne