Dalāmies pieredzē!

https://photos.app.goo.gl/6MJ8igW4iCHe4J7u5
Vairāk foto šeit

Vides izglītība ir mūsu skolas prioritāte. Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra 15 pedagogi vēlējās iepazīties ar mūsu pieredzi, kā mēs to realizējam savā skolā. Pedagogus interesēja, kā vadīt  mācību stundas ārā, kā var  iegūt  Ekoskolas statusu un Zaļo karogu.

Mūsu skolotāji rādīja un stāstīja savus labās prakses piemērus par Ekoskolas darba plānošanu un realizēšanu, par  skolas teritorijas, objektu  izmantošanu mācību stundās, skolēnu motivēšanu  un sasniegumiem dažādos vides konkursos, par pašu gatavotājām spēlēm un organizētajiem pasākumiem vecvecākiem.

Savukārt, mēs labprāt ieklausījāmies viņu teiktajā,  kā veiksmīgāk  iekļaut mācību darbā skolēnus ar īpašām vajadzībām. Tā kā viņiem ir ļoti liela pieredze darbā ar dažādu programmu skolēniem, tad vienojāmies par ciemošanos Jelgavā.

Kopīgas sarunas un pašu gatavotu sezonālo dārzeņu ēdienu izgaršošana radīja draudzīgu atmosfēru. Mums bija patīkami dzirdēt, ka viņiem pie mums patika, esot brīnišķīga aura.

 Uz sadarbību un tikšanos Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrā!

 Ekoskolas programmas koordinatore A. Gutāne