Gada skolotājs -2018

https://photos.app.goo.gl/D8fy1Ur8YYd8KpPAA
Vairāk foto šeit

Ceturto gadu pēc kārtas pasākumā „Gada skolotājs – 2018” tiek godināti Ogres novada pedagogi. Šogad nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā” bija pieteiktas divas mūsu skolas skolotājas.

Egita Tontegode ir mājturības un deju skolotāja, radoša skolotāja, kura prot iedvesmot skolēnus. Mājturības stundās un kreatīvajos rokdarbos tiek apgūtas dažādas rokdarbu tehnikas, iepazīti pielietojamie materiāli, un tā top skaisti darbi. Skolotā Egita meklē arvien jaunus un interesantus, oriģinālus paņēmienus idejas īstenošanai.

Sandra Jekoviča  – angļu valodas skolotāja. Viņa mācību stundās izmanto dažādas darba metodes, uzskates materiālus, vada āra nodarbības. Skolotāja Sandra nemitīgi papildina savas zināšanas vides jautājumos, koordinē Baltijas jūras projektu skolā, dalās savā pieredzē ar kolēģiem ne tikai novadā, Latvijā, bet arī ārzemēs.

Abas skolotājas saņēma Pateicības balvas. Sandra Jekoviča saņēma arī arodbiedrības balvu. Apsveicam un novēlam panākumus, veiksmi, radošu darbaprieku arī turpmāk!

Pasākuma noslēgumā klausījāmies A. Andrejevas muzikālo priekšnesumu.

Sagatavoja A. Gutāne