LATVIJAS SIMTGADES NEDĒĻA SKOLĀ, 13. un 14. novembrī konkurss ,,Mana Latvija”

./mana_latvija.pdf