Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

./vertesana_21.pdf