SIMTS GADU LAPAS IR DZĪTAS, SIMTS GADU VAINAGOS VĪTAS!

https://photos.app.goo.gl/SjhbQMV5TKvL4YYf8
Vairāk foto šeit

Gatavojoties Latvijas simtgadei, nedēļas garumā skolēni ar klašu audzinātājām veidoja Latvijas simtgades izstādi, kurā varēja iepazīties ar Latvijas kultūras vērtībām. Tika izveidota arī izstāde ,,Mana Latvija pēc 10 gadiem’’, kurā skolēni zīmēja savas vīzijas par Latviju.

Skolēni piedalījās erudīcijas konkursā ,,Mana Latvija’’. Tas notika divās grupās: jaunāko  un vecāko klašu skolēniem. Augstākos rezultātus ieguva un balvas saņēma 17 auszēkņi  no dažādām klasēm. Skolēni rakstīja  100 vēlējumus Latvijai. Tie vēlāk tika ierunāti audio, tapa īsfilmiņa.

16. novembrī mūsu skolā notika pasākums, kurš tika veltīts Latvijas simtgadei. Šajā dienā pie mums bija uzaicināts īpašs ciemiņš – Māris Blicavs , kurš ir sarakstījis skolas himnu un to dzirdēja pirmo reizi audzēkņu izpildījumā.

Svinīgajā pasākumā 8.klases skolēns Artūrs Adamovičs saņēma balvu, kas bija atsūtīta  no Latviešu valodas aģentūras. Artūrs piedalījās domrakstu konkursā ,,Kas manu tautu stipru dara’’, un viņa darbs tika publicēts grāmatā.

Arvien vairāk  varam pārliecināties, ka ar tik talantīgiem un radošiem audzēkņiem, mums būs ko pīt un vīt jaunā Latvijas simtgades vainagā.

Paldies jums visiem!

Sagatavoja Inga Tabūne