Ekoskolu Ziemas forums Valmieras sākumskolā

https://photos.app.goo.gl/KEJ69J43mu2Zs3Jf8
Vairāk foto šeit

No 22. līdz 24. februārim Valmieras sākumskolā pulcējās 230 dalībnieki no Ekoskolām visā Latvijā. Vides izglītības fonds organizētajā Ziemas forumā piedalījās mūsu skolas Eko padomes dalībnieki no 7. klases Keita Avena, Paula Matvejeva un Maksims Timohins.

Semināra izglītojošā daļā dažādi temati palīdzēja dalībniekiem izprast nozīmīgus vides jautājumus un savas iespējas vides resursus izmantot ilgtspējīgi.

Piemēram, nodarbības par zivju resursiem Baltijas jūrā, dabiskajām pļavām un uzturā lietojamiem pļavas augiem rosināja dalībniekus izzināt bioloģiskās daudzveidības vērtību gan katram individuāli, gan Baltijas reģiona un pasaules mērogā.

Meistardarbnīcās eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem, piemēram, videi draudzīgu ēdienu gatavošanā, vides komunikācijā un līderībā, kā arī citās tēmās.

Semināra nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Universitātes, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Entomologu biedrības, Vides risinājumu institūta, biedrības “Zaļā brīvība”, SIA “ZAAO”/ Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”, Energoefektivitātes centra Elektrum, Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu domā”, beziepakojuma preču veikala “Burka” un citi.

Foruma trīs dienu programmā mums patika saliedēšanas pasākumi, interaktīvas vides nodarbības, dažādi uzdevumi nakts trasē, kur 11 cilvēku komandā bija jāsadarbojas. Mēs varējām apmeklēt mūs interesējošās izzinošās un radošās darbnīcas.

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns norāda: „Īpaši šajā gadā, kad svinam starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubileju, vēlamies kopīgajos pasākumos runāt ne tikai par tādām globāli aktuālām tēmām kā klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, bet arī par komunikācijas un atbalsta resursiem – par vērtību, kas skolas ir cita citai. Vienlaikus tā ir arī iespēja mums pateikties Ekoskolām par uzņēmību un centieniem ieviest pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.”

Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.

Sagatavoja Keita Avena, Paula Matvejeva