Februāris – dzimtās valodas mēnesis.

https://photos.app.goo.gl/1BRbUTKNhWWyHV3a9
Vairāk foto šeit

Šogad februāris Ogresgala pamatskolā tika pasludināts par dzimtās valodas mēnesi. Skolā notika daudz un dažādi pasākumi: skatuves runas konkurss, dzimtās valodas dienai veltīts pasākums Rīgā, zīmējumu konkurss un dažādas viktorīnas.

21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Arī Latvijā jau vairākus gadus Starptautiskajai dzimtās valodas dienai tiek veltīti dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi. Mūsu skolas skolēni piedalījās zīmējumu un radošo darbu konkursā.

Konkursam tika iesūtīts 601 darbs – domraksti, dzejoļi un zīmējumi. No mūsu skolas Eiropas Valodu dienas izsludinātajā radošo darbu un zīmējumu konkursā Atzinību ieguva Elizabete Spilberga (5. kl.) un Henriks Garokalns (9. kl.), bet Roberts Frīdenbergs (5. kl.) ieguva 3. vietu.

Skolēni aktīvi piedalījās arī skolā rīkotajās viktorīnās un zīmējumu konkursā. Frazeoloģismu konkursā „Uzzīmē mani!” piedalījās skolēni no 3. – 9. klasei. Tā kā zīmējumu bija ļoti daudz un tie bija ļoti, ļoti skaisti, tad tika izveidota filmiņa „Frazeoloģismi Ogresgala pamatskolas skolēnu zīmējumos.”

Arī viktorīnu bija daudz un dažādas. Skolēniem bija jāatpazīst darba autors, ja dots tikai grāmatas nosaukums. Visus nosaukumus atpazina šādi skolēni: Artūrs Mežaraups (8. kl.), Sofija Jermakoviča (8. kl.), Agnese Kļaviņa (8. kl.) un Samanta Lauka (9. kl.).

Viktorīnā „Vai ģenitīvs ir tavs draugs?” par ģenitīva locījuma pareizu lietojumu izcilas zināšanas bija Artūram Mežaraupam (8. kl.) un Aivim Kolosovam (9. kl.).

Viktorīnā par sakāmvārdiem un parunām „Atrodi pazudušo vārdu!” vislabāk veicās Annijai Meļakovai (9. kl.).

Skolēniem vajadzēja iejusties arī Vinnija Pūka lomā. Tā viktorīnā „Domā kā Vinnijs Pūks!” izcilus rezultātus guva Igors Puriņš (6. kl.), Sandija Bukeja (6. kl.), Kristiāns Neško (7. kl.) un Kristaps Kašs (9. kl.).

Skolēni piedalījās arī viktorīnā „Vai tu mani pazīsti?”, kur pēc dotās fotogrāfijas bija jāatpazīst rakstnieks, un latviešu senvārdu viktorīnā „Zini vai mini”.

No katras klases viens skolēns gatavoja stāstījumu „Gada vārds, nevārds un savārstījums”. Vislabāk stāstījumu bija sagatavojis Kristiāns Caune (7. kl.), jo viņa stāstījums bija ne tikai interesants, bet arī vizuāli ļoti labi noformēts.

Skolēnu nopelnītie punkti visās viktorīnās un konkursos tika saskaitīti. Lūk, rezultāti!

  • 5. klase – 1. vieta – Valdis Celmiņš; 2. vieta – Rūdis Gabranovs; 3. vieta – Arnita Poriņa.
  • 6. klase – 1. vieta – Sandija Bukeja; 2.vieta – Evelīna Goldmane; 3.vieta – Alise Bebriša.
  • 7. klase – 1. vieta – Keita Avena; 2. vieta – Krista Šumkova; 3. vieta – Kristiāns Caune.
  • 8. klase – 1. vieta – Artūrs Mežaraups; 2. vieta – Adelīna Rozentāle; 3. vieta – Sofija Jermakoviča.
  • 9. klase – 1. vieta – Annija Meļakova; 2. vieta – Samanta Lauka; 3. vieta – Pāvilš Tiščenko.

Īpašas pateicības par aktīvu dalību un veiksmi viktorīnās 8. klases skolēniem Artūram Dekterim un Agnesei Kļaviņai.

Ceram, ka mūsu skolēni nepazaudēs savu darbotiesgribu un zinātkāri arī nākamgad un aktīvi piedalīsies Valodas dienai veltītajos pasākumos.

Sagatavoja skolotāja Ruta Skrebele