Jauno vides pētnieku konkurss – “Skolēni eksperimentē”

https://photos.app.goo.gl/PuNpRSAoHk2sq8886
Vairāk foto šeit

Pirmdien, 4.martā, Rīgā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātā kārta. Šādu forumu nu jau tradicionāli ik gadu rīko Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Universitāti.

Foruma mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, praktiski veicot eksperimentu vai pētījumu, popularizēt skolēnu pētniecisko darbību, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.

Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā piedalās  interešu, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu 1. līdz 9. klašu audzēkņi no visas Latvijas.

Par foruma dalībnieku var kļūt ikviens pamatskolas skolēns vai interešu izglītības iestāžu audzēknis, kurš veicis praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas var būt gan individuāls, gan grupas darbs.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 11 skolēni ar 5 darbiem :

  • 4. klases skolēni Anete Bērziņa, Ričijs Mazalo, Adrians Beļakovs Ceimers ar pētījumu “Plastmasas atkritumi: šķiro, samazini, dod otru dzīvi”
  • 1. un 6.klases skolēni Jēkabs un Madara Potaši ar darbu “Eksperimenti ar sniegu”
  • 4. un 7.klases skolnieces Santa un Samanta Giruckas ar pētījumu “Ziema un ceļi”
  • 7. klases skolnieces Linda un Laura Gaigalnieces ar eksperimentu “Leduspuķes”
  • 7. klases skolnieces Keita Avena un Krista Šumkova ar darbu “Senie kultūraugi vai komercšķirne?”

Žūrijas komisija, izvērtējot skolēnu eksperimentus pēc pētījuma idejas oriģinalitātes un novitātes, vides izglītības satura, izziņas vērtības, kā arī pēc skolēnu ieinteresētības un spējas demonstrēt un izskaidrot savu pētījumu, par labākajiem atzina darbus:

  • 1. vieta 4.-6.klašu grupā  mūsu skolas 4. klases skolēniem Anetei Bērziņai, Ričijam Mazalo, Adrianam Beļakovam Ceimeram par pētījumu “Plastmasas atkritumi: šķiro, samazini, dod otru dzīvi”(skolotāja Inese Frīdenberga)
  • 2. vieta 7.-9.klašu grupā 7. klases skolniecēm Keitai Avenai un Kristai Šumkovai par pētījumu “Senie kultūraugi vai komercšķirne?”(skolotāja Sandra Jekoviča)

Paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājām!