Ogresgala pamatskolas stadiona kārtības noteikumi

http://www.ogp.lv/stadions.pdf