Cienījamie vecāki!

  • 4. aprīlī skolā Atvērto durvju dienamācību stundu apmeklēšana.

Individuālās sarunas no pl.14.30 – 16.00.

Pieteikties gan uz stundām, gan uz sarunām pie skolas dežurantes. Tālrunis 65035160

  • 10. ,17.,24. aprīlī O veselība piedāvā nodarbības „Atbalsts vecākiem, kas audzina pusaudžus”.

Nodarbības notiks Ogresgala pamatskolā no plkst. 18.30 līdz 20.30.

Pieteikties pie Elīnas Aupes pa tālruni 26190756.