Pasaules Mežu diena 21. martā mūsu skolā

https://photos.app.goo.gl/VqC2mkZcdrckc4v29
Vairāk foto šeit

Meža tēma bieži  tiek izmantota  mācību procesā. 6. klases skolēni rudenī piedalījās „Meža ekspedīcijā” , sākumskolas skolēni apmeklēja pasākumu  Zilajos klanos,  Zemes dienā stādīsim kokus mežā.

Šajā Meža dienā  mēs devāmies pārgājienā uz mežu, tikāmies ar meža speciālistu J. Dudeli,  pētījām meža speciālistu  profesijas, salīdzinājām datus par meža platībām un mežinieku izglītību, izglītojāmies mežā āra nodarbībās.

2.klases skolēni  matemātikas nodarbībā  „Garuma mēri” pārbaudīja savu acumēru un pārliecinājās  par pareizību praksē, izmērot doto objektu. Viņi  noskaidroja celmu diametrus, koka vecumu, prata sakārtot sprungulīšus augošā secībā

3.klases skolēniem notika matemātikas āra  nodarbība “Samēries ar koku!”

Nodarbības laikā skolēni  veica dažādas aktivitātes: mērīja  koku apkārtmēru  un augstumu, noteica koku  vecumu. Noskaidroja, kādas dzīvotnes var ieraudzīt mežā agrā pavasarī. Nodarbības aicinājums „Vēro uzmanīgi! Ko vēl vari pamanīt mežā!”

4. klases skolēni nodarbībā „Atpazīsti kokus!” vēroja koku sugas skolas apkārtnē. Kopā ar zemnieku saimniecības vadītāju J. Dudeli  noskaidroja, kāda ir meža vērtība cilvēku dzīvē, kas ir meža aprites cikls un kāda ir mežam nozīme.

6. klasei notika integrēta dabas zinību un latviešu valodas stunda „Vēro! Klausies! Pazīsti!” Skolēni  mācījās  atpazīt kokus un krūmus  pavasarī, klausījās meža trokšņos un putnu balsīs, sajuta  meža elpu un vēroja meža ainavu. Svaigā gaisā raisījās interesantas sarunas un diskusijas. Savāktā informācija mežā tika izmantota latviešu valodas stundas tēmā – vārdšķiras, vārdi tika grupēti, veidoti teikumi u.t.t.

7. klase devās angļu valodas āra nodarbībā uz mežu, kur izpētīja augus un dzīvnieku atstātās zīmes katrā no meža stāviem. Skolēni iepazina  augus mežā, apguva to nosaukumus angliski, nofotografēja tos. Informātikas stundā  foto tika apstrādāti un izveidots metodiskais materiāls  „Kurā stāvā es mītu?” angļu valodas un latviešu valodas stundām. Atceļā tika sakopta arī piesārņotā ceļmala, salasot veselu maisu ar atkritumiem.

6., 8.klases matemātikas stundās skolēni iepazinās ar sabiedrības izglītošanu, meža darbinieka profesijas iegūšanu, vīriešu un sieviešu nodarbinātību mežā nozarē, ar darbinieku izglītību un vecumu.

Apkopoja A. Gutāne