Ogresgala pamatskolas atskaite par aktivitāšu realizāciju projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 2017./2018. – 2018./2019. m.g. 1. semestrī

./sam.pdf