Vecvecāku diena Ogresgala pamatskolā

https://photos.app.goo.gl/h3g7ZhGrRa8wf48b7
Vairāk foto šeit

Skolēni, saposušies svētku drēbēs, satraukti lūkojas pa logu. Kad atnāks mana vecmāmiņa, kur kavējas mans vectētiņš? Šodien mūsu skolā Vecvecāku diena!

Skolēni sagaida ciemiņus un aicina pacienāties. Šādā omulīgā gaisotnē var iepazīties, parunāties par mazbērniem, skolu un pavasara sējas darbiem.

Sekoja vecvecākiem veltīts koncerts. Skolotājas Ineses Dudeles vadībā, skolēni dziedāja un spēlēja dažādus mūzikas insrtrumentu. 2. klases skolēni bija sagatavojuši iestudējumu “Mārītes lelles”.

Pēc tam vecvecākus aicināja uz nodarbībām. Trīs klasēs viņus sagaida skolotājas un skolēni, lai iepazīstinātu ar skolēnu darbiem un ļautu pašiem piedalīties dažādu uzdevumu veikšanā.

Ļoti daudz interesentu pieteicās skolotājas Sandras Jekovičas nodarbībā “Zaļie pirkstiņi”. Šajā nodarbībā visi runāja par sēklām, stādiem un pavasara sējas darbiem. Gadalaikam aktuāla un sirdij tuva tēma.

Skolotājas Zanda Puķāne un Sanita Ridere aicināja pie sevis tos, kuriem interesē ekoloģiskās problēmas un iespējamie risinājumi. Nodarbībā “Zinātnieki” dalībnieki runāja, klausījās un prakstiski darbojās sadzīves atkritumu savākšanas un pārstrādes jautājumos.

Bet rokdarbniekus gaidīja skolotāja Inese Frīdenberga nodarbībā “Pētnieki”. Dalībnieki varēja apskatīties skaistos skolēnu darbus. Izmantojot maizes iepakojuma maisiņus, skolēni tamborēja grāmatu vākus, somas un citas skaistas lietas. Nodarbības laikā šo darbiņu varēja pamēģināt arī vecmāmiņas.

Noslēgumā, katra vecmāmiņa un vectētiņš, saņēma dāvanu – briļļu maciņu. Šīs jaukās dāvaniņas sagatavoja skolēni, skolotājas Egitas Tontegodes vadībā.

Skolotāja Aina Krinberga