Ejam ārā!

https://photos.app.goo.gl/6UKdMzhGUaxJDubt7
Vairāk foto šeit

Ekopadomes komanda: skolēni un skolotāji kopā izplānoja un novadīja nodarbības. Āra izglītības dienas tēma „Bioloģiskā daudzveidība” un „Klimata pārmaiņas”.

6., 7. klases skolēni Raiens, Emīls, Namejs, Mindaugs,  Linda, Krista, Maksims, Laura  sagatavoja uzdevumus un  novadīja nodarbības mūsu kaimiņiem – PII „Ābelīte” bērniem un 1.klases skolēniem. Spēlējot spēles un veicot uzdevumus, pirmsskolnieki mācījās pazīt kokus un augus, iegaumēt to nosaukumus. Visiem bērniem ļoti patika uzdevumi „Mini, mini mīkliņu”, „Zinu, zinu, protu, protu” – pazīst gan burtus, gan nosauc augus, interesanti bija sameklēt , nomērīt un salīdzināt koku lapu, kā arī to uzzīmēt. Pirmsskolniekiem lielākais pārsteigums bija par koku ar 3 burtiem, ka ir tāds koks – īve! Pirmklasnieki mācījās sadarboties un ieklausīties citu viedoklī.

Spēle „Šķirosim!”, ko vadīja 3. klases skolnieces Kintija un  Ieva, ieviesa lielāku skaidrību, kurā konteinerā jāmet atkritumi.

2. – 8. klases skolēni āra nodarbībās pētot ķērpjus ceļa malā un skolas teritorijā, noskaidroja vairākas ķērpju sugas un secināja par gaisa tīrību. Tā kā skolas teritorijā ir vairākas ķērpju sugas, tad secinājums, ka gaiss ir tīrs. Transports tiešām piesārņo gaisu par to liecināja dzeltenais sienas ķērpis un vairāku sugu kreves ķērpji. Skolēni pētīja ēkas un noteica vides faktoru ietekmi uz ēku stāvokli.  Meklēja 15 lietas, kas liecināja par klimata pārmaiņām. Prezentējot paveikto,  zinošākie un vērīgākie bija  6. un 4. klases skolēni.

Ekopadomes skolēni apmierināti ar padarīto. Izrādās, ka pirmsskolnieki ir kustīgi un jāprot viņus „savākt”, precīzāk jāizstāsta veicamie uzdevumi un dažiem ir jāpalīdz tikt galā ar uzdevumu. Vecāko klašu skolēni atzina, ka uzdevumā, kurā bija jāatrod dabas grāmata, viņus pārsteidza tas, ka tā var būt jebkura lieta, augs, dzīvnieks, pēc kuras varam stāstīt par dabu.

Rudenī atkal mācīsimies ārā!

Sagatavoja Ekopadome