Uzsāksies kampaņa par atbildīgu dzīvesveidu

Šogad Vides izglītības fonds īstenos Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu, kuras ietvaros norisināsies virkne uz sabiedrību vērsti izglītojoši pasākumi, aktivitātes un iedvesmojoši rīcības piemēri – kampaņas skolu tūre un reģionālo pasākumu cikls, Ekoskolu forums, Globālās Rīcības dienas u.c.

 

Kampaņa uzsāksies ar Ekoskolu reģionālo koordinatoru semināru, kas norisināsies 31. martā, zinātkāres centrā “Zili brīnumi”, t.c. “Galleria Riga”, 5.stāvā. Semināra laikā notiks praktiska  darbnīca par reģionālo pasākumu cikla plānošanu un turpmāko norisi. Turpinājumā uzstāsies Iespējamās misijas valdes locekle Zane Oliņa par tematu “Mācīšanās kā pārmaiņu vadība”, savukārt Alda Kalniņa vadībā noritēs ekskursija pa zinātkāres centru “Zili brīnumi” un iedvesmojošs stāsts “Par bērnu zinātkāri un mācīšanos”.

 

Kampaņa kā katalizators paradumu maiņai

Vides izglītība ir ilgtspējīgs ieguldījums nākotnē, jo veido priekšstatus, kas turpmāk nosaka attieksmi un vērtības pret vidi, kā arī ikdienas rīcību. Latvijā sabiedrībai joprojām trūkst izpratnes par ikdienas patēriņa un dzīvesveida sasaisti ar vides ietekmēm, piemēram, tādām ikdienas parādībām kā pārtika un dzērieni, transports un mājoklis. Situācijas risinājumam svarīgi ne tikai informēt, bet arī motivēt rīkoties atbildīgi, piedāvājot ilgtermiņā orientētas aktivitātes, kas nodrošinās atgriezenisko saiti, praktisku darbošanos un iedvesmojošas rīcības piemērus. Turklāt arī jaunieši aizvien lielāku vērību piešķir prasmēm, kas iegūtas neformālajā nevis formālajā izglītībā – saistošas aktivitātes, kas papildina obligāto mācību saturu un veicina jauniešu līdzdalību ar vidi saistīto jautājumu risināšanā.

“Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņa palīdzēs saskatīt saikni starp mūsu dzīvesveidu, ikdienas izvēlēm un to nozīmi vides aizsardzībā un dabas resursu efektīvā izmantošanā”, uzskata Ekoskolu koordinators Latvijā, Daniels Trukšāns. Viņš skaidro, ka “tā būs iespēja pievērst uzmanību un izvērtēt, cik ļoti mūsu vārdi un paustā attieksme saskan ar darbiem, turklāt tā ir lieliska iespēja atrast veidus, kā ar vides izglītības palīdzību veicināt zinātkāri un vēlmi rīkoties. Svarīgi atcerēties, ka darbi runā skaļāk par vārdiem,” piebilst D. Trukšāns.

 

Par Ekoskolu programmu Latvijā

Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) Ekoskolu programma Latvijā tiek īstenota kopš 2003. gada. Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ir ietvars vides izglītības procesa organizēšanai izglītības iestādēs. Šobrīd programmai Latvijā reģistrējušās 168 izglītības iestādes, sākot ar pirmskolas izglītības iestādēm līdz augstskolām, iesaistot programmas aktivitātēs vairāk kā 7400 pedagogus un 63000 skolēnu un studentu.

Vairāku gadu pieredze rāda, ka Ekoskolu programmā iesaistītās izglītības iestādes ir labās prakses piemēri un pārmaiņu katalizatori vietējā sabiedrībā. Izmantojot Ekoskolu potenciālu tiek veicināts videi atbildīgs dzīvesveids gan pašā skolā, gan tuvākajā apkārtnē.

26. maijā mūsu skola dalīsies savā pieredzē Ropažu vidusskolā Rīgas reģiona pasākumā.