Pedagogu darba grafiks Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta numurs SAM 8.3.2.2./16/1/001

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2019/10/sampdg.pdf