Āra izglītības diena

https://photos.app.goo.gl/RNPXnbt9bQGvhhcY7
Vairāk foto šeit

17. oktobrī mēs savā skolā uzņēmām 12 pedagogus no Ikšķiles Brīvās skolas, Islandes un Igaunijas. Ekopadomes 8. klases skolēni Maksims Timohins un Kristiāns Caune prezentēja Ekoskolas programmu un mūsu darbību vides jomā. Ciemiņiem bija liela interese par to, ko mēs darām. Diskusijā dalījāmies savā pieredzē, atbildējām uz jautājumiem, paši jautājām par mums interesējošām tēmām. Igaunijas pedagogus ieinteresēja Mammadabas aktivitātes un materiāli.

Iepazīstinot ar āra objektiem skolas teritorijā, pedagogi redzēja nodarbības mūzikā, angļu valodā un matemātikā.

Pirmklasnieki kopā ar skolotāju Inesi Dudeli dziedāja un muzicēja, apguva nošu līnijas. Muzicēšana iedvesmoja Reikjavikas skolas mūzikas skolotāju, kura kopā ar savā kolēģēm nodziedāja islandiešu dziesmu. Visi kopā piedalījāmies rotaļā. Nodarbību beigās ar skolotāja Inese uz trubafona -nospēlēja ES himnu

Skolotāja Zanda Puķāne ar 4. klases skolēniem matemātikas āra nodarbībā pievērsās attāluma noteikšanai un mērījumiem. Skolēni, izmantojot dažādas mērīšanas metodes, noteica precīzāko mērījumu.

Patīkamā gaisotnē noritēja angļu valodas stunda. Skolotāja Sandra Jekoviča ar 8. klases skolēniem rādīja spēli „Kučieris”, kur svarīga bija klausīšanās prasme, lai veiktu konkrētu darbību. Skolēnu jautrā noskaņa un atraktīvā darbība uzjautrināja arī pedagogus. Skolēnu labās angļu valodas zināšanas ļāva brīvi komunicēt ar ciemiņiem.

Ārzemju viesiem patika mūsu viesmīlība, skolēnu atvērtība un sirsnīgās sarunas.

Ekoskolas programmas koordinatore A. Gutāne