4.klase iepazīst pavāra profesiju skolā!

https://photos.app.goo.gl/3CgbsFo1jk5u3bqE6
Vairāk foto šeit

Karjeras nedēļas mērķis: palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

Lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par profesijām, karjeras nedēļai ietvaros, 4. klases skolēni pulcējās skolas ēdnīcā un ieinteresēti klausījās pavāres Sanitas Grigorjevas stāstījumā par pavāra profesiju.  Skolas vecākā pavāre stāstīja par saviem ikdienas pienākumiem un darba instrumentiem. Lai skolēni labāk redzētu reālo darba vidi, tika dota iespēja aplūkot arī ēdnīcas un noliktavu telpas. Skolēniem radās priekšstats, cik daudz ir jāizdara, lai pabarotu visus audzēkņus un skolas darbiniekus.

Skolēniem interesēja, cik ilgi jāmācās, lai kļūtu par pavāru, kādi mācību priekšmeti skolā ir ļoti svarīgi, lai apgūtu šo profesiju, kādas prasmes nepieciešamas, lai darbotos šajā jomā.

Skolas vecākā pavāre Sanitas Grigorjevas atziņa – ja tu dari darbu, kas tev ļoti patīk, tad nekas šai darbā neliekas grūts.

Paldies mūsu ēdnīcas komandai par garšīgiem ēdieniem! Īpašs paldies skolas vecākajai pavārei Sanitai Grigorjevai, kura dalījās stāstījumā par savu profesiju!

Skolotāja Z.Puķāne