Āra apmācības pieredzes popularizēšana

https://photos.app.goo.gl/bkejxNPqE45Dxidr7
Vairāk foto šeit

Oktobris Ogresgala pamatskolā bija ciemiņu mēnesis. 24. un 29.oktobrī skolā viesojās un mūsu vadītās āra nodarbības apmeklēja pedagogu delegācijas no Lielbritānijas(Mančestra un tās apkaime), kuras Latvijā piedalījās starptautiska mēroga tālākizglītības kursos, papildinot āra mācīšanas un mācīšanās jomas. Kursus Latvijā organizē Bērnu Vides skola ar ‘’Erasmus+’’ projekta atbalstu.

Viesi iepazinās ar mūsu skolas pieredzi vides izglītības realizēšanā. 8. klases skolēni K.Caune un M.Timohins prezentācijā pastāstīja par mūsu skolas paveikto Eko skolas, Baltijas jūras un citos vides projektos. Zēni atbildēja uz jautājumiem par to, kā vides izglītības dažādie aspekti tiek iekļauti mācību priekšmetos un tiek realizēti reālajā dzīvē. Viesi izspēlēja arī skolēnu izgatavoto spēli par dabas elementu attēlojumu uz Eiropas valstu monētām.

Īpašu interesi raisīja āra apmācības pieredze, tāpēc bijām viesiem sagatavojuši ārā nodarbības – darbnīcas skolas teritorijā esošajos āra objektos.

7. klases skolēni M. Poriņš, D. Borodkins un R.Sproģis sagatavoja un vadīja darbnīcu par Gada koku, dzīvnieku, augu, kukaiņu un biotopu nominācijām Latvijā, aicinot tos atrast pie skolas ieejas esošajā Zaļajā grāmatā. Zēni pastāstīja, kā grāmata radās, kā arī kāpēc šādas nominācijas tiek piešķirtas.

E. Goldmane no 7.klases un 9.klases skolniece A. Ārmane ciemiņiem izstāstīja par koku horoskopiem. Ciemiņi atrada savam horoskopam atbilstošo koku, uzzināja par tā dziedinošām īpašībām, nofotogrāfējās pie tā.

Darbnīcā par bioloģisko daudzveidību skolēni K. Sunne un K. Neško aicināja ciemiņus salikt skolas apkārtnē augošo koku vārdus, atpazīt tos pēc lapām un ievāktajiem sēklu paraugiem. Viesu izbrīnu radīja koku un krūmu sugu daudzveidība skolas teritorijā un iespēja tos aplūkot pie skolas stādītajā Koku alejā.

Ar interesi viesi iepazina arī skolas garšaugu dobē esošos augus, izmantojot dažādas sajūtas, sasmaržojot, aptaustot piparmētru, raudeni, salviju, vībotni un citus augus. Ar šo augu dziednieciskajām īpašībām iepazīstināja 9.klase skolniece A. Kļaviņa.

Skolotāja Z. Puķāne un 4.klase parādīja āra nodarbību matemātikā, kurā skolēni apguva dažādus attāluma mērīšanas veidus, strādājot grupās, praktiski pārliecinoties par mērījumu precizitāti.

Skolotāja I. Dudele ar 1.klasi āra mūzikas stundā apguva latviešu tautas tradīcijas, kopā ar viesiem izspēlējot Mārtiņdienas rotaļu.

Skolēni A. Mežaraups un K. Caune ciemiņiem iemācīja dažus latviešu valodas vārdus, kā arī iesaistīja viņus angļu valodas lomu spēlē par tēmu‘’Transports’’.

Izzinošās āra nodarbībās pavadītais laiks paskrēja nemanot. Viesi pateicās visiem par laipno uzņemšanu, idejām un iedvesmu āra mācīšanās organizēšanai savā skolā. Daudz komplimentu saņēma mūsu skolas skolēni – par vides zināšanām, erudīciju, angļu valodas prasmi. Paldies vārdi arī mūsu skolas saimniecēm par gardajām pusdienām.

Esam gandarīti, ka varam dalīties ar paveikto mūsu skolā, spējam iedvesmot arī citus vairāk pievērsties vides izglītībai.

Pateicamies arī Jaunogres vidusskolai, Ogresgala VPII’’Ābelītei’’ un Bērnu vides skolai par veiksmīgo sadarbību.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja S. Jekoviča