2017./ 2018. m.g. vides novērtējums

./Vides_novert_2018.pdf