2019./ 2020. m.g. vides novērtējums

./Vides_nov_2019.pdf