„Rīcības dienas 2019” tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”

https://photos.app.goo.gl/JDKZ7eTPHCkoVPABA
Vairāk foto šeit

Mēs aicinām izdarīt izvēles par labu nākotnei bez klimata krīzes. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki. Tas šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm.

  • Mazināsim klimata pārmaiņas un to sekas!
  • Apkārtējā vide ir mūsu kopīgā vērtība.
  • Kopā vieglāk radīt lielas pārmaiņas.

Kas būtu jādara citādāk, lai novērstu klimata krīzi? Gan Latvijā, gan pasaulē lielu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:

  • Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā) – svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, taupīt elektrību.
  • Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas) – vairāk iet kājām, braukt ar velosipēdu.
  • Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes) – mazāk atkritumos izmest pārtiku, samazināt dzīvnieku produktu patēriņu.

Lai līdz 2050. gadam novērstu piesārņojumu, mums vajadzēs citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un pārvietoties.

Skolēni stundās pētīja transporta, enerģijas un pārtikas ietekmi uz klimata pārmaiņām. Mīti tika atspēkoti ar patiesiem faktiem.  Skolēni izgatavoja plakātus. Rīcības dienā 6.novembrī visas klases devās gājienā no skolas līdz Ogresgala tautas namam.“

Pie Ogresgala Tautas nama dalībniekus uzrunāja ekopadomes pārstāvji M. Timohins, L. Gaigalniece un A. Mežaraups. Katra klase prezentēja savu paveikto, parādīja plakātus un skaļi pateica nākotnes aicinājumu visiem mītiņa dalībniekiem. Ogresgala pagasta iedzīvotāji varēja iepazīties ar aicinājumiem par nākotni bez klimata pārmaiņām

Pēc gājiena mūs uzklausīja un ar ekopadomi tikās Ogres novada vides speciāliste I. Štāle un Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja I.Čiščakova. Tikšanās reizē vienojāmies, ka visiem kopā ir jādomā un jārīkojas par labu mūsu nākotnei bez klimata krīzes.

Pievienojieties mums!

Ekopadome