4.klases vecāku un bērnu tematiskā pēcpusdiena

https://photos.app.goo.gl/nFdNhEsTybE1gDG66
Vairāk foto šeit

29.novembrī 4.klase gaidīja vecākus uz klases tematisko pēcpusdienu. Audzēkņi kopā ar klases audzinātāju ļoti gatavojās šai pēcpusdienai, kurā arī veiksmīgi iesaistīja vecākus.

Tikšanās mērķis bija, radīt svētku un prieka sajūtu, saliedētību starp skolēniem un vecākiem, veicināt skolēnu un vecāku savstarpēju sadarbošanos.

Tematiskā pēcpusdiena sākās ar veltījumu vecākiem, kuru vadīja paši audzēkņi. Vecāki varēja priecāties par skolēnu dejošanu, dziedāšanu un kā Simona spēlē vijoli.

Audzēkņi izmantoja jaunās IT tehnoloģijas. Kahoot.com vietnē testu par auto sacensībām sagatavoja Hugo Heinrihsons, bet Niklāvs Lauzums un Martins Kudrjavcevs Plickers.com vietnē piedāvāja testu par mūsu klasi un hokeju, to veica ar balsojumu kartītēm.

Artūrs Žodžiks un Ričards Stepiņš bija sagatavojis stafetes, kurās tika iesaistīti visi klātesošie, bet aktivitāšu pauzes pieteica mūsu klases atraktīvākais puisis – Niklāvs Lauzums.

Starplaikos skolēni mielojās ar pašu sagatavotajiem cienastiem.

Mūsu secinājums:

  • Klases pasākums – izdevies,
  • Visiem patika, bija interesanti kopīgi darboties, tas deva labu rezultātu.
  • Uzlabojās savstarpējā sadarbība,
  • Vecāki uzzināja arī jaunus faktus par klasi, sportu un jaunām IT tehnoloģijām, kuras ieviešam savās mācību stundās.
  • Tika saturīgi un interesanti pavadīts laiks.

Paldies vecākiem par atsaucību, iedrošināšanu, atbalstu un dāvāto prieku šī pasākuma laikā! Īpašs paldies skolotājai Inesei Dudelei, kas iemācīja audzēkņiem skaistas dziesmas, kuras veltījām vecākiem.

4.klase