Sākot ar 23. martu, līdz plkst. 9.00 skolotāji e-klasē nosūtīs skolēniem attālināti veicamos uzdevumus. Nosūtot uzdevumus skolēniem, skolotāji pievienos ne tikai darba izpildes termiņu.

Uzdoto skolēns varēs veikt jebkurā brīdī, pats plānojot savu laiku un veicamos darbus.

Katru dienu skolotāji konsultācijām ar skolēniem pieejami telefoniski vai e-klasē no plkst.10.00-13.30

Jūsu bērniem, veicot uzdevumus attālināti, skolotāji piedāvās tos rīkus, kādus viņi ir apguvuši jau izglītošanās procesā skolā, vai arī tos, kas ir vienkārši un viegli apgūstami.

Šobrīd mēs visi esam jaunā situācijā, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu pirmajā mācību nedēļā strādāt “testa režīmā” un nedēļas otrajā pusē e-klasē ievietot anketu, kurā vēlēsimies uzzināt jūsu  viedokli par to, kā veicies, kas būtu jāpilnveido, pēc tam atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas attālinātajam mācīšanās procesam.

Šobrīd saziņa gan ar skolēniem, gan vecākiem galvenokārt notiek un notiks e-klasē, tādēļ lūgums vecākiem regulāri pārbaudīt e-klases pastu un sekot līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā www.ogp.lv

Lūgums jums – vecākiem – būt par atbalstu savam bērnam.

Ja Jūsu bērnam neizdodas ar darbiem tikt galā vai Jūsu ģimenei rodas tehniskas problēmas, lūgums sazināties e-pastā, informēt par to, lai varam kopā meklēt risinājumus.

Visiem vēlot labu veselību un cerot uz sadarbību,

Skaidrīte Butāne