Ogres novada izglītības pārvaldes informācija vecākiem un skolēniem

Saskaņā ar pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” (protokols Nr.12; 25.§) Ogres novada izglītojamajiem, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, piešķir braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā skolēni mācās attālināti, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācības klātienē arī nenotiek.

Apzinoties, ka skolēniem varētu būt nepieciešamība kaut kur pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tiek pieļauta iespēja skolēniem izmantot savas skolēnu kartes arī šajā laikā, kad skolēni nebrauc uz izglītības iestādi. Bet tie varētu būt atsevišķi izņēmuma gadījumi.

Lūdzam izglītības iestādēm informēt skolēnus un vecākus, par to, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā saistībā ar COVID 19 ierobežošanas pasākumiem, būtu jāizvērtē sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamība.

Lai mazinātu riskus saslimt ar COVID 19, lūdzam skolēniem neizmantot sabiedrisko transportu ārkārtas situācijas laikā, kad mācības tiek organizēti attālināti un izglītības iestādes klātienē nav jāapmeklē.