Ieteikumi izglītojamo klātienes konsultāciju un pagarinātā mācību gada norisei no 25.maija līdz 12. jūnijam.

Pamatprincipi, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu:

 1. Distancēšanās.
 2. Higiēnas noteikumu ievērošana.
 3. Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

 • Konsultāciju norises laikā telpās, kurās notiek konsultācijas, atrodas tikai skolotājs un izglītojamie, ne vairā kā pieci. Tiek ievērota 2m distance klasē starp darba galdiem.
 • Tiks nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu un dezinficēšanu.
 • Drīkstēs lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus un skārienjūtīgās ierīces.
 • Drīkstēs izmantot tikai individuālu fasēta ūdens iepakojumu.
 • Pēc katras konsultācijas tiks nodrošināta telpu uzkopšana un dezinficēšana.
 • Konsultāciju dalībniekiem (ja ir vairāk par vienu ) jālieto sejas maska vai sejas aizsegs. Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam.
 • Pirms sejas maskas uzlikšanas jāiepazīstas ar instrukciju.
 • Vienreiz lietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti un pēc lietošanas tās ir jāizmet norādītajā vietā.

Klātienes konsultācijās nedrīkst ierasties personas ar elpcelu infekcijas pazīmēm un personas, kurām ir noteikta izolācija.