IEVĒROSIM DROŠĪBU, SARGĀSIM SEVI UN CITUS – MĀCĪSIMIES KLĀTIENĒ!

Informācija izglītojamajiem un vecākiem:

  • Mācību stundas notiek pēc saraksta. Mācību laikā katra klase atrodas savā telpā (izņēmums dodoties uz dabas zinību, angļu valodas, mājturības un tehnoloģiju, sporta, mūzikas un datorzinību stundām).
  • Starpbrīžu laikā skolēni atrodas norādītajās vietās, ievērojot distancēšanās noteikumus.
  • Mācību procesa laikā (arī starpbrīžos) skolēni nedrīkstēs iet ārpus skolas. Mācību stundu laikā ārpus skolas teritorijas dodas tikai skolotāja pavadībā uz āra nodarbībām un sporta stundām.
  • 1. klases skolēnus vecāki atved līdz skolas galvenajai ieejai, kur bērnu sagaida klases audzinātāja.
  • Pēc mācību stundām vecāki bērnus sagaida pie skolas ārdurvīm.
  • Sarunai ar skolotāju vecākiem jāzvana klases audzinātājai, lai vienotos par tikšanās laiku.
  • Septembrī ēdināšanā ierastajā kārtībā. 1.– 4.klases skolēniem pusdienu ēdināšana bez izmaiņām.
  • No oktobra ēdināšanā būs izmaiņas, jo mainās ēdinātājs. Līdz ar to 5.- 9.klašu skolēniem pusdienas maksās 1,50 eiro. Visiem skolēniem būs iespēja ēst launagu, maksa 0,65 eiro. Samaksa būs laicīgi jāveic ēdinātāja norādītajā kontā.
  • Ar higiēnas pasākumiem var iepazīties skolas mājas lapas aktualitātēs Kārtība, kādā Ogresgala pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
  • septembra norises kārtība tiks ievietota mājas lapā.