Kārtība, kādā Ogresgala pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

./kartiba_covid19.pdf