Sporta dienas tradīcija mūsu skolā

https://photos.app.goo.gl/KERSMXdQKN3GLLH97
Vairāk foto šeit

Skolas tradīcijas ir vērtība, kura gan mums – skolēniem, gan skolas kolektīvam padara dienas interesantākas. Tradīcijas atšķir mūs no citiem un mūsu skolu padara īpašāku. Šādu tradīciju mums ir daudz. Viena no visjautrākajām un visaktīvākām dienām ir Sporta diena – 2.septembris, kas vienmēr seko uzreiz pēc jaunā mācību gada atklāšanas,  lai atjaunotu klašu draudzīgo garu.

Šogad Sporta dienas galvenais tiesnesis , sporta skolotāja  Sandra  Kociņa , sagatavoja vienreizēji jautras stafetes, kuras bija saistītas ar mācību priekšmetiem. Katram skolēnam bija iespēja uzzināt ko jaunu  un pārbaudīt savas vispārējās  zināšanas , bet kolektīvam – savu saliedētību šādās disciplīnās: Pasaules puzle, Kērlings, Latvijas pilsētas, Dvieļu bumba, Laimes mirkļi, Superbingo, Lidojums, Statuja un Klejotājs.

Galvenais tiesnesis ņēma palīgā savu labo roku, uzticot stafešu pārvaldību un kārtību 9. klasei. Mēs parūpējāmies, lai valdītu pozitīva, sportiska gaisotne un  katra aktivitāte būtu uzmundrinājumu un aizrautības pilna. Katrs uzdevums bija arī atsevišķi pielāgots skolas mazākajiem, lai tie arī varētu izbaudīt kopīgo dienu ar klasi.

Dažas atziņas par sporta dienu:

1. un 2.klasei patika spēle ar bumbu un jaukās 9.klases meitenes, kas visu laiku dalībniekus uzmundrināja un paslavēja.

3.klase atzīst, ka šogad sporta spēļu uzdevumi bija izzinoši, skolēniem patika, ka ’’bija, ko padomāt’’.

4.klase atzīst, ka Sporta diena bija jautra, visās vietās valdīja smiekli un jautrība un bija atbildīgi tiesneši.

5.klase saliedēti veica uzdevumus, zēni izrādīja iniciatīvu un uzņēmās vadību.

6.klasei patika stafete, kur bija jāsakārto inventārs, nesot priekšmetus ar auklām, patika, ka varēja radoši izpausties.

7.klase visvairāk patika Dvieļu bumba un citi  klases saliedēšanas uzdevumi, kuros daudzi  atraisījās. Īpaši nozīmīgi tas bija klases jaunajiem skolēniem, kam šī diena bija otrā mūsu skolā.

8.klase atzīst, ka Sporta diena bija laba iespēja izkustēties, pirms mācību gada atkārtot pilsētas Latvijas novados. Vislielāko prieku skolēniem sagādāja skolotāja Inga, aktīvi piedaloties stafetē un ļaujot sevi nomētāt ar bumbiņām.

Pēc skolēnu atsauksmēm, uzzinājām, ka šādas aktivitātes palīdzēja gan jaunajiem skolēniem atraisīties, gan skolotājiem – dzirdēt skolēnu smieklus un čalas, kā arī iepazīt vairāk pašus skolēnus. Sporta diena noslēgusies, bet mums priekšā vēl daudz jauku tradīciju un pasākumu.

Veiksmīgu mācību gadu vēlot,

Linda un Laura Gaigalnieces un pārējie devītie ar audzinātāju