Atsākas starptautisks ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai

#
Vairāk foto šeit

Kopskaitā 66 Ekoskolas Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional uzsāk pēdējo posmu īpašā divu gadu vides izglītības pilotprojektā. Tā mērķis ir sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā.

Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā.Ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver rīcīborientētas izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

“Prieks, ka ,neskatoties uz pandēmijas izaicinājumiem, turpinām īstenot šo vērtīgo projektu, kas palīdz ne tikai veidot jauniešu izpratni par ilgtspējīgāku ražošanu un patēriņu, bet arī īstenot Rīcības plāna pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai, proti, sabiedrības iesaisti, informēšanu un izglītošanu. Pirmo reizi aprites ekonomikas principi tiek integrēti arī mācību procesā, atbalstot skolas kompetenču pieejas ieviešanā mācību saturā un nodrošinot skolēniem iespējas kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās,” jaunā projekta ieguvumus vērtē Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Pilotprojekts ilgs līdz 2021. gada jūnijam. Tā laikā tiks izveidota mācību programma un metodisko materiālu paraugi nodarbībām par aprites ekonomiku. Pēc tam projektu plānots paplašināt visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā, iesaistot vairāk nekā 59 000 skolas 68 pasaules valstīs.

Ekoskolu programma ir starptautiskā Vides izglītības fonda iniciatīva, kas no Eiropas līmeņa izglītības programmas ir pāraugusi globālā vides izglītības modelī darbam ar Izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumiem. Šobrīd programmā piedalās 59000 skolu 68 valstīs un tajā ir iesaistīti 19 miljoni skolēnu un 1,4 miljoni skolotāju. Latvijā programmā darbojas 200 izglītības iestāžu.

Zīmola LUCART produkcijas sortiments iekļauj gan mājsaimniecībā lietojamos papīrus, gan profesionālai lietošanai paredzēto papīra produkciju. Kompānijas vīzija ir apvienot augstu produktu kvalitāti, inovācijas un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Projekta vietējais partneris un LUCART zīmola oficiālais pārstāvis Latvijā ir SIA NMS Riga.

Informāciju sagatavoja: Agnese Lorence, agnese@videsfonds.lv

Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā: Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

Projekta partneris Latvijā SIA NMS Riga: birojs@nms-riga.lv

presrel