Vecāku pēcpusdiena “Enerģija mums apkārt!” 1.klasē

https://photos.app.goo.gl/ybkbMrdLpU8dc6Tj6
Vairāk foto šeit

Pirms vecāku pēcpusdienas, pirmklasnieki ļoti cītīgi gatavojās, lai sagaidītu savus vecākus uz pēcpusdienu. Ar skolotājas palīdzību iepazina vides tēmu “Enerģija” –  zīmēja, krāsoja attēlus par enerģijas veidiem, skatījās video materiālus par enerģijas taupīšanu, eksperimentēja un mācījās paši šķirot atkritumus ar spēles palīdzību, atbildēja uz testa jautājumiem ar e-balsošanas digitālo rīku Plickers un  papīra kartēm.

13.oktobrī 1.klases audzēkņi ar klases audzinātāju aicināja vecākus uz pēcpusdienu, lai iepazīstinātu vecākus ar vides tēmu Enerģija.

Mērķis: Pievērst uzmanību enerģijas taupīšanai, pieradināt skolēnus viņu ģimenes ikdienā ievērot zaļāku dzīvesveidu.

Pirmklasnieki kopā ar klases audzinātāju iepazīstināja vecākus ar multfilmas palīdzību par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem. Multfilmas tekstu ierunāja paši skolēni.

Katrs skolēns pastāstīja par enerģijas taupīšanas iespējām, kā arī parādīja vecākiem eksperimentu, kā mājās pa vadiem tiek piegādāta  enerģija un rodas gaisma – elektrisko ķēdi.

Izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Plickers.com balsošanas kartītes), vecāki atbildēja uz testa jautājumiem par enerģiju,

Bērni vecākiem spēles veidā mācīja kā šķirot atkritumus, lika puzles, spēlēja kustību rotaļas.

Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja un piedalījās vecāku pēcpusdienā!

1.klases audzinātāja Zanda