Āra izglītības diena 1.klasei – Nodarbība “Samēries ar koku!”

https://photos.app.goo.gl/cWEk2ZyNg5ERXCNCA
Vairāk foto šeit

12.oktobrī 1.klase mācību procesu organizēja ārpus skolas telpām – izmantoja iespēju pabūt kādu brīdi svaigā gaisā un vienlaikus stiprināja bērnu izpratni par vidi un saikni ar apkārtējo dabu.

Pirmklasnieki devās meklēt, pētīt un mērīt kokus savas skolas tuvākajā apkārtnē.

Mērķis: Iemācīties lietot vienkāršu pētniecības metodiku, apgūstot dažādas koku pazīmes un īpatnības. Koku pētīšanā pielietot arī matemātiskās prasmes.

Nodarbība jāuzsāk ar jautru uzdevumu – Atrodi koku, kurš ir tikpat

1) garš kā tu;

2) tikpat resns kā tu;

3) atrodi visaugstāko un viszemāko koku!

KOKA APKĀRTMĒRS Darbs pārī! Jāizvēlas kādu no kokiem! Ar dzijas pavediena palīdzību jānoskaidro izvēlētā koka apkārtmēru! Jāatceras, ka koks jāmēra skolēnu acu līmenī (1,30 m augstumā no zemes) Dzijas pavediens jānoliek zemē un ar mērlenti jāizmēra. Darba lapā skolēni ieraksta izvēlētā koka nosaukumu, tā apkārtmēru.

KOKA AUGSTUMS Nosaki koka augstumu! Koka augstumu var noteikt dažādos veidos. Pats vienkāršākais no tiem ir šāds: jāatkāpjas no koka tik tālu, lai, skatoties uz to atmuguriski sev starp kājām, redzētu koku līdz pat tā galotnei. No šīs vietas jādodas atpakaļ pie sava koka, sperot lielus, metru garus soļus. Soļu skaits līdz kokam būs aptuvenais koka augstums metros. Iegūtos rezultātus katrs skolēns ieraksta darba lapā.

DZĪVĀS BŪTNES MANĀ KOKĀ Nosaka, kādas dzīvas būtnes var ieraudzīt izvēlētajā kokā. (Izmantot arī lupu).

RADOŠUMS No koka lapām skolas pagalmā izveidoja jumja zīmi.

Bērni strādāja ar prieku. Tā bija laba iespēja apgūt mācību vielu ārā un to izmantot sava radošā darba veidošanā.

1.klases audzinātāja Z.Puķāne