Saimniekošanas sadarbībā ar dabu iepazīšana Ikšķiles Brīvajā skolā

https://photos.app.goo.gl/io1f4eUGR25npu2K7
Vairāk foto šeit

Jau vairākus gadus draudzējamies ar Ikšķiles Brīvo skolu, jo mūs vieno kopīgas vērtības – brīvība domāt pašam, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam, dabas mīlestība, stipra kopiena un latviskums. Abās skolās nodrošinām ne tikai pamatzināšanu apguvi, bet arī vidi, kurā iepazīt dabu, sajust vienotību ar to. Pie abām skolām arī šogad plīvo Eko skolu zaļais karogs. Kā mūsu draugiem klājas šajā rudenī , to, 9.klases skolēnu rosināti,  devāmies noskaidrot.

Lai taupītu dabas resursus, izvēlējāmies ceļā doties ar riteņiem. Turpceļā mūs priecēja mūsu pašu kustību enerģija, laba kompānija, rudenīgā saulīte, svaigais gaiss un krāsu dažādība ainavās.

Ceļš uz Ikšķili caur Lašupēm ir riteņbraucējiem ļoti piemērots. Īpaši krāšņs skats pavērās, braucot gar Daugavu. Tās krastos atrodas arī Ikšķiles Brīvā skola, kur mūs laipni sagaidīja sēklu maiņas kustības vadītāja Sandra Stabiņģe. Viņa mums pastāstīja par to, kā tiek veidota skolas apkārtne, izaudzēti produkti skolas kopgaldam. Mēs uzzinājām , kas ir viedā saimniekošana un kā ierīkot viedo dobi . Uzzinājām, ka permakultūra ir dzīvošana un saimniekošana sadarbībā ar dabu, pēc kuras vadījās arī mūsu senči, un ka tas vien labi aizmirsts vecais vien ir. Atliek vien mums atsvaidzināt šīs senču  zināšanas un ņemt vērā.

Mums bija iespēja degustēt arī latviešu seno šķirņu ābolus un dārzeņus, kas aug skolas apkārtnē. Izgaršojām retāk mūsu pusē audzēto dārzeni pastinaku un atminējām tādu garšaugu kā fenheli. Interesi izraisīja arī siltumnīcā audzētie tomāti, kuri, gudri saimniekojot, visu vasaru netika laistīti. Secinājām, cik gudra ir daba un ka daudzas tās gudrības esam aizmirsuši.

Mēs apmeklējām arī skolā esošo vietējās BIO pārtikas un mājražotāju izplatīšanas centru, kurā gādāts par tuvākajā apkārtnē audzētā popularizēšanu un transportēšanas ietekmes uz vidi samazināšanu. Skolēni atzinīgi novērtēja šeit doto iespēju iegādāties dažādus mazgāšanas līdzekļus, kas ir izlejami, tādējādi samazinot nevajadzīga iepakojuma radīšanu. Sakām lielu paldies Ikšķiles Brīvās skolas kolektīvam par draudzību, jauko uzņemšanu un zināšanām, ko guvām tikšanās reizē! Lai arī šogad veicas zaļās domāšanas popularizēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā!

Sandra Jekoviča, 9.klases audzinātāja