Zaļā karoga ceremonija

#
Vairāk foto šeit

Šogad jau 183 izglītības iestādes saņem Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Izglītības iestāžu skaits Latvijā, kas darbojas vides izglītības veicināšanā, turpina pieaugt ik gadu.

Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Šis gads skolām iesākās ar lielu izaicinājumu. Pavasaris, kas tradicionāli ir Ekoskolu programmas aktivitāšu īstenošanas ziņā ražīgākais periods skolām, nāca ar mācību iestāžu slēgšanu un izglītības procesa īstenošanu attālinātā režīmā. Prieks, ka Ekoskolas, par spīti negaidītajiem apstākļiem, spēja atrast radošus veidus kā turpināt īstenot aktivitātes, atklājot arī jaunas iesaistes iespējas, vairāk līdzdarbojoties ģimenēm un vietējai kopienai. Šo aspektu gribētu turpināt attīstīt arī turpmāk. Izglītības iestāžu skaits, kas vēlas pievienoties Ekoskolu programmai ar katru gadu aug, attiecīgi vēlamies veicināt arī kvalitātes celšanu programmā. Attiecīgi šogad viena izglītības iestāde saņems pirmo Ekoskolu vēstnieku apbalvojumu, kas ir augstākais līmenis Ekoskolu programmā. Šajā mācību gadā visas izglītības iestādes, kas iesaistītas Ekoskolu programmā, darbosies pēc jaunas, uzlabotas pieejas, veicinot arī jaunās kompetenču pieejas ieviešanu, kā arī aizvien vairāk ieraugot Ekoskolu programmu kā instrumentu sekmīgākai savas skolas izvirzīto mērķu īstenošanai.“

22.septembris bija īpašs arī ar vienu no vissvarīgākajiem pasākumiem – Zaļā karoga ceremoniju. No plkst. 11:00 ekopadomes dalībnieki saviesās uz jauku pēcpusdienu, vienlaicīgi vērojot tiešraidi, un priecājoties par sasniegumiem – 14 reizi saņēmām Zaļo karogu. Mēs  uzzinājām par turpmāko rīcības plānu šim gadam

,,Mums – lielākajai daļai ekopadomes locekļu patika šāda veida karoga ceremonija. Tā bija savādāka, savā veidā interesantāka. Viss notika attālināti, likās, ka pasākums pagāja ātrāk nekā tas būtu – klātienē. Uzzinājām, kādas vēl skolas ieguva zaļo karogu, kādas ir jaunās skolas ar šo programmu un cik gadus pēc kārtas ir citi centušies. Mūsuprāt, šis pasākums bija izdevies.’’

Rūta Līdaka un citi 9. klases skolēni.