Āra izglītības diena 5.klasei –angļu valodas nodarbība ’’Koku un krūmu daudzveidība skolas apkārtnē’’.

https://photos.app.goo.gl/taXg2UMf9wngg7xQ7
Vairāk foto šeit

12.oktobrī 5.klases skolēni piedalījās angļu valodas āra nodarbībā  ’’Koku un krūmu daudzveidība skolas apkārtnē’’. Skolēni strādāja grupās , pēc koku apstādījumu  shēmas atrada dažādu sugu kokus un krūmus skolas teritorijā , iemācījās to anglisko nosaukumu, noteica, vai tas ir skuju vai lapu koks, izdarīja secinājumus. Skolēni secināja, ka skolas apkārtne ir unikāla ar to, ka tajā ir izveidota Gada koku aleja ar visu Latvijā biežāk augošo sugu kokiem un krūmiem. Skolas apkārtnē galvenokārt  aug lapu koki, maz ir skuju koku. Nodarbībā tika vērotas arī rudens norises dabā un secināts, ka atsevišķu sugu kokiem lapas krāsojas atšķirīgi un dažādu sugu koki  dažādos laikos gatavojas ziemai. Daži skolēni nodarbības beigās secināja, ka biežāk jādodas dabā un jāvēro norises tajā, jo dažu koku atpazīšana sākotnēji sagādāja grūtības. Skolēniem prieku sagādāja sameklēto koku fotografēšana un, protams, grupas foto pie viskrāsainākā no tiem.

Angļu valodas skolotāja S.Jekoviča