Samaksas kārtība par ēdināšanu Ogresgala pamatskolā

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2022/09/edinasana_2022_10.pdf