,,Mūsu mazais pārgājiens”

https://photos.app.goo.gl/bbdpLdPhuVVYBWGg9
Vairāk foto šeit

Mēs, Ogresgala pamatskolas 5. klases skolēni un audzinātāja, no 28.09.-10.11. veicām izpēti par Ogresgala mežu kultūrvēsturi.

Septembrī gājām pārgājienā uz mežu, netālu no ,,Jocīšu” mājām. Tur pētījām dažādas sēņu sugas, kā arī bioloģisko daudzveidību. Daudzi no mums bijām pārsteigti, ka sēņot ir tik patīkami un lietderīgi.

Mežā ievērojām zīmi ,,Berlīnes krusts”, tāpēc sākām pētīt, kāpēc ir šāds uzraksts. Uzzinājām, ka trīsdesmitajos gados Ogresgala mežos bija šaursliežu dzelzceļš, Ogre- Laubere, pa kuru tika nogādāti kokmateriāli uz Ogri.

Vēl viena interesanta ekskursija bija uz Ērgļu novadu ,dabas taku ,,Tiltiņi”. Tur mums pastāstīja par indīgiem augiem, sēnēm, dzīvniekiem. Uzzinājām ,ka mežā joprojām ir militārais  mantojumus .

Ļoti interesanti mums šķita Ogres mākslas un vēstures muzeja darbinieces Elitas Kaupužas stāstījums par šaursliežu dzelzceļa vēsturi, kā arī mednieku Ivara Kauča un Edmunda Kaverska liecības un medību stāsti.

Savus novērojumus un pētījumus apkopojām un aizsūtījām konkursam ,,Mūsu mazais pārgājiens”

5.klase un audzinātāja I.Dudele