Ziemassvētku laiks ir saprašanās, piedošanas un cerību laiks.

https://drive.google.com/file/d/11FxJU0ShslcuJD4NvxHQIM5PkNWeDUHT/view?usp=sharing
Vairāk foto šeit

Ziemassvētku apsveikums

Šogad tas ir neparasts laiks, jo tā ir neierasta situācija, kad satikšanās ir ierobežota, mācības notiek attālināti. Gribas pateikties visiem, kas apzinīgi un atbildīgi veic ne tikai savus ierastos – tiešos pienākumus, bet spēj izdarīt vēl vairāk un saprast šā brīža situāciju.

Paldies vecākiem par sapratni, par savu bērnu motivēšanu un atbalstīšanu, reizē veicot ne tikai vecāku, bet arī skolotāju pienākumu.

Paldies visiem skolas darbiniekiem, kas cenšas saprast gan skolēnus, gan vecākus, gan savus kolēģus šajā grūtajā laikā. Saprast, uzmundrināt un piedot, tas ir svarīgi!

Skolas dzīve un ieplānoti darbi notiek  un padarītais mūs iepriecina.

Laiks nav apstājies, viss notiek klātienē vai attālināti. Skolēni kopā ar skolotājiem  gatavojas  mācību priekšmetu olimpiādēm, piedalās konkursos. Mūs iepriecina skolēnu aktivitāte, uzdrīkstēšanās un panākumi.

9.klases skolniece Linda Gaigalniece piedalījās vēstures un bioloģijas attālinātajā olimpiādē. Apsveicam ar 3. vietu bioloģijas olimpiādē! Paldies skolotājām V. Ševelei  un S. Butānei.

Skolotāja Ruta Skrebele motivēja skolēnus piedalīties ikgadējā R. Blaumaņa literārajā konkursā. 9. klases skolēniem gūti panākumi – Aigaram Rutkam 3. vieta, bet Lindai Gaigalniecei  atzinība. Paldies skolotājai Rutai Skrebelei!

Skolotāja Vera Krilovska aktīvi darbojās ar matemātiķiem, mūsu skolēni piedalījās attālinātajās olimpiādēs. Paldies skolotājai Verai Krilovskai!

Rīcības dienās 2020 piedalījās visu klašu skolēni un veica labos darbus planētai. Žūrija augstu novērtēja  9. klases skolēnu darbu – 1. vieta! Paldies skolotājai Sandrai Jekovičai! Par paveikto jauniešiem balvā slēpošanas un aktīvā atpūtas parka “Ozolkalns” sagādāts piedzīvojums trašu parkā “Supervāvere”.

Klases audzinātāja Inese Dudele ar 5.klases skolēniem piedalījās konkursā „Mans mazais pārgājiens”. Tika daudz pētīts un veikts apjomīgs  darbs. Tas atalgojās – skolēni tika finālā. Visi tiešsaistes finālā gavilēja par savu uzvaru, jo  5. – 9. klašu grupā izcīnīta 1. vieta un naudas balva. Kā tikko varēs, tā visa klase dosies  ekskursijā. Sveicam!

Skolotāju dienā ikviens skolotājs pelnījis pateicību. Ogres novada Izglītības pārvalde apciemoja visus “Gada skolotājs 2020” nominantus, dāvājot katram mīkstu un siltu pledu un pasniedzot Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus. Mūsu skolā to saņēma Zanda Puķāne. Apsveicam!

Šogad mūsu skolas skolotāju Zelta fondam Skaidrītei Butānei un Ainai Krinbergai pievienojās Vera Krilovska un Irēna Ošiņa. Tā ir mūsu pieredze, drošais  balsts. Pedagogi  saņēma Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu izglītības darbā un zvaniņu – simbolisku saikni ar skolu.

Domāsim gaišas domas, darīsim labus darbus, atbalstīsim viens otru !

Skolas administrācija

attēls no tvnet.lv