Mācības attālināti līdz 25.janvārim
1.– 4. klasēm turpinās brīvlaiks līdz 25.janvārim.
No 11. janvāra 5.- 6. klases sāk mācības attālināti.
7. – 9. klases skolēni turpina mācības attālināti.